Paginacija

Virtualna i proširena stvarnost - pregled hardverskih i softverskih rješenja
Virtualna i proširena stvarnost - pregled hardverskih i softverskih rješenja
Toni Šlosel
Glavna tema ovog rada je pregled hardverskih i softverskih rješenja virtualne i proširene stvarnosti te opis osnovnih pojmova vezanih uz njih. Detaljno će biti iznesena dostupna hardverska oprema te prikazani svi bitni softveri za izradu i primjenu ovih tehnologija. Virtualna i proširena stvarnost su u rapidnom razvoju zadnjih godina pa na tržište gotovo svakodnevno izlaze nove aplikacije koje se primjenjuju u različitim sferama ljudskog djelovanja. Iako su ove tehnologije pretežno...
Virtualni timovi za razvoj softvera i virtualni svijet
Virtualni timovi za razvoj softvera i virtualni svijet
Mateja Klobučar
U ovom završnom radu opisan je pojam virtualnog tima sa njegovim najbitnijim značajkama kao što su razvijanje komunikacije i povjerenja među članovima tima. Istaknuta je uloga voditelja u virtualnim timovima, kao i njihove prednosti te nedostaci. Spominju se poznati softveri za poboljšanje komunikacije kao što su Google Hangouts, Skype, Dropbox, TeamViewer te ostali. Također, govori se o alatima za dijeljenje verzija programskog koda, koji su od posebne važnosti za virtualne timove...
Vizualizacija podataka primjenom JavaScript biblioteke D3
Vizualizacija podataka primjenom JavaScript biblioteke D3
Dora Krupić
Vizualizacija podataka važan je aspekt analize podataka, a samim time i nezaobilazan element u procesu otkrivanja znanja kod upravljanja znanjem. Današnji alati za vizualizaciju podataka fokusirani su na analizu i interaktivnu vizualizaciju velikih količina podataka. Zadatak diplomskog rada je analizirati mogućnosti vizualizacije različitih oblika podataka primjenom JavaScript biblioteke D3. Potrebno je prikazati mogućnosti alata u vizualizaciji kompleksnih mreža.
Vizualizacija postupaka učenja neuronskih mreža
Vizualizacija postupaka učenja neuronskih mreža
Karlo Babić
Vizualiziranjem se može dobiti bolje razumijevanje kompleksnih sustava. Kako bi se bolje razumjele neuronske mreže i proces učenja kroz koji prolaze, u ovom radu je implementiran alat pomoću kojeg se može generirati veći broj vizualizacija. Prikazano je korištenje izrađenog alata i rezultirajuće vizualizacije, te pokušaji interpretacije tih rezultata.
Vizualni identitet i poslovna aplikacija za proizvodnju i usluge prirodne kozmetike
Vizualni identitet i poslovna aplikacija za proizvodnju i usluge prirodne kozmetike
Ana-Maria Žgela
Cilj ovog diplomskog rada bio je objediniti poslovanje malog obrta. Kao vrsta obrta izabran je paušalni obrt zbog manjeg poreza i manjih doprinosa. Ukoliko je paušalni obrt nekome samo dodatni prihod zarade te već imaju posao, ne moraju plaćati doprinose. To je veoma bitno jer je ovaj paušalni obrt za proizvodnju prirodne kozmetike te usluge zamišljen kao dodatna zarada vlasniku. Za paušalni obrt je izrađen vizualni identitet. Vizualni identitet čine brojni elementi kao što je sam...
Vremensko planiranje
Vremensko planiranje
Marčela Mioč
Ovaj završni rad objašnjava pojam vremenskog planiranja U uvodu su objašnjeni pojmovi planiranja i vremenskog planiranja. Metode za vremensko planiranje su podjeljenje na dvije osnovne skupine, statističke i dinamičke planove i njihove vrste. Potom slijede tri poglavlja u kojima je objašnjeno vremensko planiranje i metode pomoću kojih se realizira. Kod linijskih planova opisan je gantogram, a kod mrežnih planiranja kroz PERT/CPM dijagram i MPM dijagram i PDM metodu opisan je...
WEB APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE KORISNICIMA
WEB APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE KORISNICIMA
Matej Rudnički
Cilj rada je upoznati korisnika sa osnovnim pojmovima i tehnologijama potrebnim za izradu web stranice. Sam rad se temelji na izradi web aplikacije za upravljanje korisnicima. Rad se sastoji od nekoliko poglavlja. U uvodu su predstavljeni osnovni pojmovi potrebni za razumijevanje procesa izrade web stranica. Treće poglavlje bavi se skriptnim jezikom PHP-om i kratkim pregledom njegove povijesti. Četvrto poglavlje govori o MySQL bazi podataka i o mogućim SQL napadima. Peto poglavlje...
WEB APLIKACIJE ZA MOBILNE UREĐAJE
WEB APLIKACIJE ZA MOBILNE UREĐAJE
Jan Skopljak
Izabrao sam ovu temu zbog toga što je usko povezana mojim trenutnim usmjerenjem, a to je razvoj web aplikacija. U svijetu je po nekim izvorima danas više mobilnih uređaja nego ljudi i samim time sve više potrošenog vremena na korištenje interneta putem mobilnih uređaja. Broj uređaja i verzija platformi je u konstantnom porastu i time se komplicira razvoj aplikacija za mobilne uređaje. Ovaj rad prolazi kroz probleme dosadašnjeg razvoja nativnih mobilnih aplikacija i ponuditi će...
WEB APLIKACIJE ZA MOBILNE UREĐAJE - CORDOVA
WEB APLIKACIJE ZA MOBILNE UREĐAJE - CORDOVA
Dominik Barjaktarić
Rad ne sadrži sažetak.
WEB SERVER, PHP I PREGLEDNIK
WEB SERVER, PHP I PREGLEDNIK
Helena Zrinski
U ovom radu bavimo se dinamičkim web aplikacijama, preciznije sustavima na koje se oslanja rad dinamičkih web aplikacija : web preglednikom, web serverom i PHP interpreterom. Dat ćemo i opis sustava relacijske baze podataka MySQL koji nije nužna sastavnica dinamičkih web aplikacija, ali je široko zastupljena zbog čega njen opis ne može izostati. Cilj ovog rada je upoznati čitatelja s konceptom dinamičkih web aplikacija i na razumljiv način detaljno opisati prethodno navedene...
WINDOWS OPERATIVNI SUSTAVI ZA MOBILNE PLATFORME
WINDOWS OPERATIVNI SUSTAVI ZA MOBILNE PLATFORME
Mateo Mahmutović
U radu je iznesen pregled osnovnih karakteristika i razvoj Symbian, BlackBerry, iOS, Android te Windows operativnih sistema za mobilne platforme. Detaljnije su predstavljeni Windows Phone i Windows Mobile, s osvrtom na njihovu građu i razvoj aplikacija. Napravljena je usporedba njihovih osnovnih karakteristika sa drugim operativnim sistemima.
XML U ORACLE SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA
XML U ORACLE SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA
Nikola Pamer
Zadatak ovog diplomskog rada biti će, u suradnji s mentorom, komentorom i softverskom tvrtkom IN2 d.o.o., obraditi sintaksu i strukturu XML jezika i dokumenata u korelaciji s Oracle bazama podataka koristeći softver Oracle 12c Enterprise Edition za stvaranje baza te razvojne okoline SQLDeveloper za pristupanje i obradu podataka u postojećim bazama podataka. Rad će obuhvatiti teorijski dio XML-a i Oracle baza podataka odnosno koncepte relacijskih baza podataka, ali isto tako kroz...

Paginacija