Pages

3D MODELIRANJE U BLENDER PROGRAMU
3D MODELIRANJE U BLENDER PROGRAMU
Domagoj Vlaho
Za završni rad odabrana je tema modeliranja u računalnom 3D programu Blender. Navedeni softverski proizvod primarno namijenjen za 3D modeliranje. Tema ovog završnog rada je prikaz korištenja Blender softvera za izradu 3D modela funkcionalnog za animaciju, tj. njegovo animiranje. Rad prikazuje izradu animacije 3D modela kroz opise faza izrade. Prije opisa izrade animacije 3D modela, opisan je program i njegovo sučelje, dok se na kraju nalazi zaključak rada.
3D PRINTERI I NJIHOVA PRIMJENA
3D PRINTERI I NJIHOVA PRIMJENA
Marko Žagar
U svojim početcima 3D printeri nisu imali veliku industrijsku primjenu, ali u zadnje vrijeme to se vrlo brzo mijenja kako 3D printeri postaju sve bolji i brži u izradi kompleksnih tvorevina. Kako se aditivne tehnologije poboljšavaju, sve više i više proizvođača odbacuje konvencionalne metode izrade proizvoda te se okreće ka jeftinijoj i bržoj proizvodnji pomoću 3D printera. Tema ovog završnog rada su 3D printeri te njihova primjena u raznim granama industrije. Nakon uvodnog...
ADMINISTRACIJA RED HAT LINUXA
ADMINISTRACIJA RED HAT LINUXA
Ivana Tomljanović
Rad ne sadrži sažetak.
ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM
ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM
Matej Paluh
U radu se opisuje programski paket Adobe Photoshop Lightoom. Navode se njegove osnovne značajke, usporedba sa programskim paketom Adobe Photoshop te se analiziraju njegove prednosti i mane. Također je prikazan tijek obrade digitalne fotografije unutar Adobe Photoshop Lightroom-a. Adobe Photoshop Lightroom je alat namijenjen za obradu i katalogiziranje velikog broja fotografija koji je nastao kao nadogradnja jednog od najpoznatijih alata za obradu digitalnih fotografija - Adobe Photoshop-a.
ADWORDS KAMPANJE I KAMPANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
ADWORDS KAMPANJE I KAMPANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Iva Pleša
Zadatak završnog rada je dati uvod u Internet oglašavanje, definirati osnovne pojmove vezane uz Internet oglašavanje i istaknuti njegove prednosti i nedostatke te se kroz ilustrativne primjere bazirati na Google AdWords platformu i kampanje na duštvenim mrežama (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube ... ) U uvodnom dijelu završnog rada daje se objašnjenje i opisuju se pojmovi vezani za Internet oglašavanje, kao što su Internet tražilice i digitalni marketing. Nakon uvodnog dijela...
AGILNE METODE U VOĐENJU SOFTVERSKOG RAZVOJA - SCRUM
AGILNE METODE U VOĐENJU SOFTVERSKOG RAZVOJA - SCRUM
Katarina Sandalj
Tema ovog diplomskog rada su agilne metode u vođenju softverskog razvoja s naglaskom na Scrum metodu. Agilne metode podrazumijevaju isporučivanje manjih dijelova naručenog proizvoda u kratkim intervalima (iteracijama) dok se ne izrade sve komponente proizvoda i na kraju se sve spoji u finalan produkt. Scrum je najpoznatija agilna metoda koju odlikuju samoorganizirajući timovi a rad se odvija u iteracijama koje se zovu sprint. U prvom poglavlju ukratko je opisana povijest agilnih metoda...
ANALIZA ALATA ZA IZRADU RESPONZIVNIH WEB STRANICA
ANALIZA ALATA ZA IZRADU RESPONZIVNIH WEB STRANICA
Željka Šušnjić
U ovom diplomskom radu napravljena je analiza alata za dizajniranje responzivnih web stranica. U današnje vrijeme pametnih telefona iznimno je važno web stranice prilagoditi takvim uređajima pa su se tako na tržištu počeli pojavljivati alati koji bi olakšali izradu responzivnih web stranica. Neki od tih alata koji su trenutno najpopularniji na tržištu su Bootstrap, Foundation, Semantic UI, Materialize i HTML KickStart te su opisani u ovom radu. Za svaki alat je opisana struktura...
ANALIZA ETL ALATA KROZ PRAKTIČNI PRIMJER - MICROSOFT SSIS
ANALIZA ETL ALATA KROZ PRAKTIČNI PRIMJER - MICROSOFT SSIS
Marko Slijepčević
U ovom diplomskom radu izvršiti će se analiza ETL alat Microsoft SQL Server 2012 SSIS. Microsoft SQL Server Integration Service Microsoftova je platforma koja omogućuje poslovnim sustavima integraciju i transformiranje podataka u svoju poslovnu okolinu. Microsoft SSIS omogućuje nam rješavanje kompleksnih poslovnih problematika poput kopiranja i preuzimanja podataka iz različitih izvora, izgradnju i nadogradnju skladišta podataka i njegovo popunjavanje, operacije nad podatcima poput...
ANALIZA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA
ANALIZA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA
Bruno Petrović
Tema ovog diplomskog rada je analiza projekata financiranih iz EU fondova. Europski fondovi su način na koji Europska Unija pokušava stvoriti jednakost među državama svojih članica, bilo s političke, ekonomske i pravne perspektive. To omogućava tako da financira izrade i provođenje projekata i/ili programa koji su u skladu s politikom Europske Unije i koji teže jednakosti i boljem životu unutar članica EU-a. Diplomski rad prikazuje statističke podatke o dodjeljivanju projekata i...
ANALIZA UČINKOVITOSTI PARALELNIH APLIKACIJA
ANALIZA UČINKOVITOSTI PARALELNIH APLIKACIJA
Tomislav Šubić
Velik dio znanstvenih istraživanja ovisi o računalnim simulacijama. Superračunala nude znanstvenicima sredstva za simulacije raznih procesa, od klimatskih modela do kemijskih reakcija. Međutim, postizanje dobih performansi aplikacija te optimalnog iskorištavanja dostupnih resursa je zbog kompleksnosti paralelnih programa često vrlo težak zadatak. Razumijevanje performansi paralelnih informacija zahtjeva kompleksna mjerenja, analize i modeliranja. Zbog toga alati za analizu...
ANDROID VIDEO IGRA - COLOR RUN ( IZRADA MOBILNE APLIKACIJE )
ANDROID VIDEO IGRA - COLOR RUN ( IZRADA MOBILNE APLIKACIJE )
Karlo Marunić
Ovaj rad se primarno bavi izradom jednostavne igre za mobilne uređaje sa android operativnim sustavom. Rad je podjeljen u nekoliko cjelina. Uvodom je predstavljena ideja i ciljevi koji obuhvaćaju proces izrade igre i rada. U drugoj cjelini se nalazi povijest video igara. Dok treća sadrži općenito o raznim strojevima video igre i kratki osvrt na njihovu povijest. Razrada teme se odvija u četvrtoj cjelini gdje je predstavljena sama video igra te objašnjena njena mehanika uključujući i...
APLIKACIJA ZA IZDAVANJE RAČUNA
APLIKACIJA ZA IZDAVANJE RAČUNA
Vida Puškarić
Diplomski rad prikazuje cjelokupan proces izrade aplikacije za izdavanje računa. Metodologija prema kojoj je napravljan cjelokupan rad je MIRIS o kojoj je nešto više rečeno u samom radu. Diplomski rad je ustvari nastavak na završni rad. Na osnovu modela procesa, modela podataka i relacijskog modela, napravljena je arhitektura programskog proizvoda, odnosno aplikacija za izdavanje računa. U radu je prikazana sva potrebna i odgovarajuća dokumentacija. Ukratko su pojašnjeni osnovni...

Pages