Paginacija

Sustavi za e-učenje u poslovnoj praksi
Sustavi za e-učenje u poslovnoj praksi
Josipa Ostović
Neki od najvažnijih pomaka u obrazovanju dogodili su se od pokretanja Interneta. Danas su polaznici dobro upoznati s upotrebom pametnih telefona, razmjenom poruka i korištenjem Interneta, pa je sudjelovanje u online tečaju postalo jednostavna stvar. Kao jedan od oblika učenja na daljinu, e-učenje je stvoreno da zadovolji potrebe onih koji zbog nekih čimbenika, poput radnih ili socijalnih uvjeta, ne mogu sudjelovati u tradicionalnim oblicima nastave. Razvoj e-učenja može se...
Suvremeni bežični komunikacijski sustavi
Suvremeni bežični komunikacijski sustavi
Martina Jurković
U današnje vrijeme mobilni komunikacijski sustavi su postali neizostavni dio komunikacije pa je tako potreba za boljim, efikasnijim i bržim mrežama sve veća. Mobilni komunikacijski sustavi nastali su zbog potrebe za mobilnošću i neovisnosti o fizičkoj vezi. Mreže prve generacije bazirale su se na razmjeni podataka koristeći analogne signale, dok su mreže druge generacije omogućavale prijenos podataka koristeći digitalne signale. Daljnjim razvojem mobilnih komunikacijskih sustava...
TENK - UNITY5 IGRA ZA VIŠE IGRAČA
TENK - UNITY5 IGRA ZA VIŠE IGRAČA
Vedran Šuštić
Cilj ovog rada je opisati proces izrade mini igre Tenk za više igrača koristeći Unity engine. Ukratko su opisane aplikacije, njihove komponente koje se koriste pri izradi, način razmišljanja i pristup razvoju igre. Opisane su neke od osnovnih funkcija i klasa koje su korištene, kao i multiplayer pristup razvoju igara. Pri izradi igre koristio se C# programski jezik i objektno orijentirana paradigma programiranja.
TOR MREŽA
TOR MREŽA
Sara Ursić
Rad ne sadrži sažetak.
Testiranje implementacija OpenGL-a i OpenCL-a alatom Piglit
Testiranje implementacija OpenGL-a i OpenCL-a alatom Piglit
Mario Ćuro
OpenGL (Open Graphics Library) je grafički 3D standard za rendreriranje 2D i 3D grafike. Vrlo je popularan u industriji video igara i glavni je konkurent Microsoftovom Direct3D-u. Koristi se uglavnom u interakciji sa grafičkim čipovima (GPU) kako bi se se hardverski ubrzalo renderiranje. OpenCL (Open Computing Language) je standard za paralelno programiranje na heterogenim sustavima. Koristi se na CPU-ovima, GPU-ovima i ostalim hardverskim akceleratorima. Tema ovog završnog rada je...
Trendovi i budućnost Interneta
Trendovi i budućnost Interneta
Maja Trstenjak
U radu se analiziraju podaci iz proteklih godina, počevši od 2014. godine, vezani uz trendove u razvoju Interneta i popratne tehnologije. Ti podaci su predstavljeni u grafikonima za Svijet, po regijama, U Europi i za Hrvatsku. Dodatno su razmotrena predviđanja za buduće Internet trendove. Dan je i osvrt na metodološki kontekst rada. U zaključku su istaknuti najvažniji podaci za proteklu godinu.
Trendovi i budućnosti Interneta
Trendovi i budućnosti Interneta
Andrea Renko
Tema ovog završnog rada su trendovi i budućnost Interneta. U početnim poglavljima je opisana struktura korisnika Interneta i struktura korisnika društvenih mreža, u kojima se navode karakteristike takvih korisnika; njihova količina, način korištenja i vrijeme korištenja te usporedbe tih parametra sa proteklim godinama na razini svijeta, Europe i Hrvatske. Takva analiza je napravljena kako bih postojao uvid u konzumente Interneta i World Wide Weba – njihove korisnike. Nadalje,...
UBUNTU LINUX OPERACIJSKI SUSTAV
UBUNTU LINUX OPERACIJSKI SUSTAV
Ante Pavlović
U ovom seminarskom radu detaljno ću objasniti što je zapravo Linux operacijski sustav te posebno opisati jednu od njegovih distribucija Ubuntu. Iako Linux operacijski sustav ima dosta izvedenica Ubuntu je jedan od najraširenijih Linux distribucija. Seminarski rad podijeljen je na nekoliko cjelina. U uvodnom dijelu seminarskog rada općenito je objašnjen pojam operacijskog sustava te posebno Linux operacijski sustav, od njegovog stvaranja, korištenja te njegovih distribucija. Zatim se...
UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA TVRTKE PRIMJENOM METODA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA TVRTKE PRIMJENOM METODA LINEARNOG PROGRAMIRANJA
Marko Kotaranin
Diplomski rad na temu unapređenja poslovanja tvrtke primjenom metoda linearnog programiranja sam odabrao jer sam tokom predavanja iz predmeta Operacijsko istraživanje uvidio dio prednosti koje donosi poznavanje metoda iz domene matematičkog programiranja te sam odlučio da bi bilo korisno proširiti znanje iz tog područja. Ono što me privuklo između ostalih tema iz područja matematike je to što se pomoću metoda i modela operacijskih istraživanja mogu rješavati svakodnevni...
UPRAVLJANJE RC VOZILOM PUTEM RASPBERRY PI RAČUNALA I MOBITELA
UPRAVLJANJE RC VOZILOM PUTEM RASPBERRY PI RAČUNALA I MOBITELA
Antonio Dolić
Cilj ovog rada je omogućiti upravljanje RC vozilom pomoću smarthphona. U tu svrhu, dodatno su korišteni Raspberry Pi mikro računalo koje služi za obradu i prosljeđivanje instrukcija sustavima vozila i pomoćni hardver koji upravlja vozilom. Odluke (instrukcije) su generirane na android uređaju i potom proslijeđene Raspberry Pi računalu. Rad vozila počinje spajanjem Raspberry Pija na bežičnu mrežu android uređaja. Nakon povezivanja se inicijalizira poslužitelj na Raspberry...
UPRAVLJANJE ROBOTSKOM RUKOM PUTEM PLATFORME ARDUINO I RAČUNALA
UPRAVLJANJE ROBOTSKOM RUKOM PUTEM PLATFORME ARDUINO I RAČUNALA
Alen Kranjčević
U ovome radu objašnjena su osnovna načela upravljanja robotskom rukom putem Arduino platforme i računala. Korištena robotska ruka MeArm ima četiri kontrolne točke (zgloba) koji se upravljaju s četiri mikro servo motora. Upravljanje servo motorima ostvareno je korištenjem Arduino platforme s kojom se komunicira putem računala. Komunikacija između računala i Arduino platforme odvija se preko serijskog komunikacijskog sučelja, koje je na računalu implementirano korištenjem Rxtx...
USPOREDBA PERFORMANSI IZVOĐENJA APLIKACIJE NA SUPERRAČUNALU BURA I STANDARDNOM PC RAČUNALU
USPOREDBA PERFORMANSI IZVOĐENJA APLIKACIJE NA SUPERRAČUNALU BURA I STANDARDNOM PC RAČUNALU
Augustin Sočković
Tema ovog završnog rada jest analiza strukture i tehničkih karakteristika superračunala BURA. U uvodnom dijelu objašnjeni su osnovni pojmovi koji se vežu uz high performance computing (HPC), navedeni su razlozi obrade podataka na superračunalu, opisane tehnike primjene supercomputinga, te izložene osnovne hardverske karakteristike BURE. U razradi teme nalazi se praktični dio završnog rada koji se sastoji od benchmarking testiranja1 aplikacije NAMD po definiranim parametrima na...

Paginacija