Paginacija

Razvoj Windows aplikacije za iznajmljivače
Razvoj Windows aplikacije za iznajmljivače
Simon Košmrl
Kao praktični dio završnog rada izradio sam Windows aplikaciju za iznajmljivače. Za pristup aplikaciji potrebna je registracija i prijava korisnika. Na glavnom zaslonu korisnik odabire kategoriju stvari koje želi iznajmiti te ga aplikacija usmjerava na zaslon gdje se prikazuju svi oglasi te kategorije koji nisu iznajmljeni. Odabirom oglasa korisnik ima opciju poslati zahtjev za iznajmljivanje. Vlasnik oglasa odlučuje kojem korisniku želi iznajmiti stvar. Oglasi koje trenutni korisnik...
Razvoj android aplikacije "The Guide of Rijeka"
Razvoj android aplikacije "The Guide of Rijeka"
Klara Popović
U ovome završnom radu opisat će se Android operacijski sustav te njegova povijest i arhitektura. Predstavit će se ukratko programski jezici Java i XML koji su ključni dio za programiranje android aplikacije te Windows inačica Android Studija u kojoj je aplikacija „The Guide of Rijeka“ izrađena. To je Android aplikacija za upoznavanje grada Rijeke i u ovom radu će biti predstavljen proces njene izrade. Aplikacija je izgledom minimalna i jednostavna za korištenje, te sadrži link...
Razvoj aplikacije za odabir i narudžbu fotografija
Razvoj aplikacije za odabir i narudžbu fotografija
Davor Zupičić
Cilj je ovog diplomskog rada prikazati izradu Windows desktop aplikacije kroz Windows Presentation Foundation pristup (skraćeno WPF) služeći se .NET tehnologijom. Osim WPF-a, navedeni su i objašnjeni pristupi izrade aplikacija kroz Windows Forms i Universal Windows Platform (skraćeno UWP). Izrađena je aplikacija za odabir i narudžbu fotografija te je prikazano korisničko sučelje aplikacije, nakon čega su navedene i objašnjene ključne klase i funkcije u kôdu. Aplikacija...
Razvoj aplikacije „MyLingo“ za učenje stranog jezika
Razvoj aplikacije „MyLingo“ za učenje stranog jezika
Mario Sliško
U radu je prikazan proces izrade mobilne aplikacije. U uvodu je naveden opis tehnologije za izradu mobilnih aplikacija, a potom je predstavljen operacijski sustav za koji je razvijena aplikacija. Objašnjeni su svi alati koji su korišteni te je opisana sva funkcionalnost aplikacije. Detaljno je prikazan postupak izrade mobilne aplikacije u Flutter alatu. Svrha aplikacije je samovrednovanje poznavanja stranog jezika.
Razvoj edukativne igre Chroma u alatu Unity
Razvoj edukativne igre Chroma u alatu Unity
Mauro Orlić
U ovom radu se opisuju osnove rada u alatu Unity-u i proces izrade edukativne igre „Chroma“, top-down shooter čiji je cilj naučiti igrača prepoznati pojedine RGB komponente boja. Ukratko se opisuje sučelje alata Unity, zatim sustav komponenti na kojemu se temelji većina razvojnog procesa i nekoliko važnijih komponenata korištenih pri izradi igre. Nakon toga objašnjena je implementacija ključnih elemenata kao što su igrač, neprijatelj, sustav boja i sl. te ponašanje i dizajn...
Razvoj grafičke aplikacije za analizu pogrešaka u prevođenju
Razvoj grafičke aplikacije za analizu pogrešaka u prevođenju
Suzana Majcunić
Tema diplomskog rada je razvoj grafičke aplikacije za analizu pogrešaka u prijevodima. Aplikacija je implementirana u C# jeziku pomoću aplikacijskog programskog sučelja univerzalna Windows platforma (UWP) koji je sastavni dio .NET Core okvira .NET platforme. Aplikacije stvorene putem UWP platforme namijenjene su za rad na svim obiteljima uređaja na operacijskom sustavu Windows 10. Grafički dio aplikacije implementiran je u deklarativnom jeziku XAML (Extensible Application Markup...
Razvoj hibridne web aplikacije za radne naloge
Razvoj hibridne web aplikacije za radne naloge
Dominik Rusac
Ovaj diplomski rad primarno se bavi razvojem web aplikacije za radne naloge. U prvom dijelu rada opisane su tehnologije HTML, Bootstrap, JavaScript, PHP, Laravel i SQL koje su korištene za razvoj web aplikacije. Navedene tehnologije su svrstane u dvije grupe. Prva grupa čini klijentske tehnologije, a druga grupa čini tehnologije koje se izvršavaju na serveru. Klijentske tehnologije služe za prikaz sučelja i interakciju korisnika s aplikacijom, a serverske tehnologije služe za obradu i...
Razvoj hibridnih web aplikacija korištenjem Ionic platforme
Razvoj hibridnih web aplikacija korištenjem Ionic platforme
Andrija Juran
Za izradu hibridne web aplikacije odabrao sam temu rezervacije i ponude smještaja. Korištene su tehnologije „Angular-Ionic“ s „Firebase“ bazom podataka. Usmjeravanje na stranice aplikacije implementiralo se pomoću „AngularRouter-a“, a glavni dijelovi aplikacije na koje je korisnik usmjeravan jesu: smještaji, rezervacije i ponude. Backend se realizirao pomoću „REST API“ koji nudi Firebase koji naknadno komunicira sa bazom podataka. Također, implementiran je čuvar ...
Razvoj iOS aplikacije za analizu mišljenja na Twitteru
Razvoj iOS aplikacije za analizu mišljenja na Twitteru
Danijela Vrzan
U prvom dijelu rada prikazane su relevantne tehnologije korištene tijekom izrade aplikacije i neki osnovni pojmovi potrebni za razumijevanje tehnologija. U drugom dijelu, opisana je izrada aplikacije za analizu mišljenja na Twitter servisu. Aplikacija je napisana u Swift programskom jeziku koristeći Xcode integrirano razvojno okruženje. Najprije se trenira model strojnog učenja na temelju metapodataka unutar Playground sučelja, a zatim se istrenirani model uveze u Xcode projekt....
Razvoj igre Zombi Apokalipsa u Unity Engine
Razvoj igre Zombi Apokalipsa u Unity Engine
Mario Svetec
U ovom diplomskom radu ću opisati način izrade 3D igre u Unity-u. Igra će biti u prvom licu i nosit će naziv Zombie Apocalypse. Prvo ću opisati sami alat Unity, njegovo sučelje i način korištenje. Nakon opisa alata, slijedi opis izrade igre. Opisat ću izradu modela igrača. opisati kretanje igrača, zdravlje i glad. Uz modela igrača, opisat ću i model neprijatelja te njegovu inteligenciju, tj. način interakcije s igračem. U igri se nalazi još nekoliko objekata kao što su...
Razvoj mobilne VR aplikacije
Razvoj mobilne VR aplikacije
Nikola Ugarković
U prvom dijelu rada opisana je tehnologija virtualne stvarnosti (VR) te je prikazana povijest razvoja, gdje se koristi i kakav utjecaj ima na zdravlje. Objašnjeno je kako virtualna stvarnost funkcionira, a prikazani su i neki popularni proizvođači VR uređaja te razlike među njima. U praktičnom dijelu motivacija je bila napraviti aplikaciju za virtualnu stvarnost koja bi pomagala novim studentima i ljudima koji prvi put dolaze u zgradu Odjela za informatiku u Rijeci da lakše pronađu...
Razvoj mobilne i web aplikacije za pomoć kod razgledavanja kulturne baštine
Razvoj mobilne i web aplikacije za pomoć kod razgledavanja kulturne baštine
Ivan Zubak
U diplomskom će radu, kao teorijska podloga, biti opisana osnovna arhitektura klijent – poslužitelj sustava i osnovne karakteristike mobilnih aplikacija. Naglasak diplomskog rada je na praktičnom dijelu koji se sastoji od opisa projekta, analize korištenih alata te opisa implementacije samog sustava uz prikaz programskog koda, slika zaslona i objašnjenja ključnih elemenata implementacije. Korištene tehnologije su .NET Core radni okvir za razvoj aplikativnog programskog sučelja,...

Paginacija