Paginacija

Razvoj edukativne igre Chroma u alatu Unity
Razvoj edukativne igre Chroma u alatu Unity
Mauro Orlić
U ovom radu se opisuju osnove rada u alatu Unity-u i proces izrade edukativne igre „Chroma“, top-down shooter čiji je cilj naučiti igrača prepoznati pojedine RGB komponente boja. Ukratko se opisuje sučelje alata Unity, zatim sustav komponenti na kojemu se temelji većina razvojnog procesa i nekoliko važnijih komponenata korištenih pri izradi igre. Nakon toga objašnjena je implementacija ključnih elemenata kao što su igrač, neprijatelj, sustav boja i sl. te ponašanje i dizajn...
Razvoj grafičke aplikacije za analizu pogrešaka u prevođenju
Razvoj grafičke aplikacije za analizu pogrešaka u prevođenju
Suzana Majcunić
Tema diplomskog rada je razvoj grafičke aplikacije za analizu pogrešaka u prijevodima. Aplikacija je implementirana u C# jeziku pomoću aplikacijskog programskog sučelja univerzalna Windows platforma (UWP) koji je sastavni dio .NET Core okvira .NET platforme. Aplikacije stvorene putem UWP platforme namijenjene su za rad na svim obiteljima uređaja na operacijskom sustavu Windows 10. Grafički dio aplikacije implementiran je u deklarativnom jeziku XAML (Extensible Application Markup...
Razvoj hibridne web aplikacije za radne naloge
Razvoj hibridne web aplikacije za radne naloge
Dominik Rusac
Ovaj diplomski rad primarno se bavi razvojem web aplikacije za radne naloge. U prvom dijelu rada opisane su tehnologije HTML, Bootstrap, JavaScript, PHP, Laravel i SQL koje su korištene za razvoj web aplikacije. Navedene tehnologije su svrstane u dvije grupe. Prva grupa čini klijentske tehnologije, a druga grupa čini tehnologije koje se izvršavaju na serveru. Klijentske tehnologije služe za prikaz sučelja i interakciju korisnika s aplikacijom, a serverske tehnologije služe za obradu i...
Razvoj hibridnih web aplikacija korištenjem Ionic platforme
Razvoj hibridnih web aplikacija korištenjem Ionic platforme
Andrija Juran
Za izradu hibridne web aplikacije odabrao sam temu rezervacije i ponude smještaja. Korištene su tehnologije „Angular-Ionic“ s „Firebase“ bazom podataka. Usmjeravanje na stranice aplikacije implementiralo se pomoću „AngularRouter-a“, a glavni dijelovi aplikacije na koje je korisnik usmjeravan jesu: smještaji, rezervacije i ponude. Backend se realizirao pomoću „REST API“ koji nudi Firebase koji naknadno komunicira sa bazom podataka. Također, implementiran je čuvar ...
Razvoj iOS aplikacije za analizu mišljenja na Twitteru
Razvoj iOS aplikacije za analizu mišljenja na Twitteru
Danijela Vrzan
U prvom dijelu rada prikazane su relevantne tehnologije korištene tijekom izrade aplikacije i neki osnovni pojmovi potrebni za razumijevanje tehnologija. U drugom dijelu, opisana je izrada aplikacije za analizu mišljenja na Twitter servisu. Aplikacija je napisana u Swift programskom jeziku koristeći Xcode integrirano razvojno okruženje. Najprije se trenira model strojnog učenja na temelju metapodataka unutar Playground sučelja, a zatim se istrenirani model uveze u Xcode projekt....
Razvoj igre Zombi Apokalipsa u Unity Engine
Razvoj igre Zombi Apokalipsa u Unity Engine
Mario Svetec
U ovom diplomskom radu ću opisati način izrade 3D igre u Unity-u. Igra će biti u prvom licu i nosit će naziv Zombie Apocalypse. Prvo ću opisati sami alat Unity, njegovo sučelje i način korištenje. Nakon opisa alata, slijedi opis izrade igre. Opisat ću izradu modela igrača. opisati kretanje igrača, zdravlje i glad. Uz modela igrača, opisat ću i model neprijatelja te njegovu inteligenciju, tj. način interakcije s igračem. U igri se nalazi još nekoliko objekata kao što su...
Razvoj mobilne VR aplikacije
Razvoj mobilne VR aplikacije
Nikola Ugarković
U prvom dijelu rada opisana je tehnologija virtualne stvarnosti (VR) te je prikazana povijest razvoja, gdje se koristi i kakav utjecaj ima na zdravlje. Objašnjeno je kako virtualna stvarnost funkcionira, a prikazani su i neki popularni proizvođači VR uređaja te razlike među njima. U praktičnom dijelu motivacija je bila napraviti aplikaciju za virtualnu stvarnost koja bi pomagala novim studentima i ljudima koji prvi put dolaze u zgradu Odjela za informatiku u Rijeci da lakše pronađu...
Razvoj mobilne i web aplikacije za pomoć kod razgledavanja kulturne baštine
Razvoj mobilne i web aplikacije za pomoć kod razgledavanja kulturne baštine
Ivan Zubak
U diplomskom će radu, kao teorijska podloga, biti opisana osnovna arhitektura klijent – poslužitelj sustava i osnovne karakteristike mobilnih aplikacija. Naglasak diplomskog rada je na praktičnom dijelu koji se sastoji od opisa projekta, analize korištenih alata te opisa implementacije samog sustava uz prikaz programskog koda, slika zaslona i objašnjenja ključnih elemenata implementacije. Korištene tehnologije su .NET Core radni okvir za razvoj aplikativnog programskog sučelja,...
Razvoj mobilne messenger aplikacije
Razvoj mobilne messenger aplikacije
Milan Trbojević
U ovom diplomskom radu glavni zadatak je razviti stabilnu mobilnu aplikaciju, koja će omogućiti razmjenjivanje tekstualnog i medijskog sadržaja između korisnika u realnom vremenu (popularnog naziva Messenger). Za razvijanje aplikacije koristiti će se .NET Core za serverski dio aplikacije, koji će imati ulogu web servisa za manipuliranje i proslijeđivanje podataka između korisnika. Za klijentski dio aplikacije koristiti će se Angular Javascript radnim okruženjem s Ionic...
Razvoj platformerske videoigre "Platformania" korištenjem Unity razvojnog okruženja
Razvoj platformerske videoigre "Platformania" korištenjem Unity razvojnog okruženja
Paolo Kos
U ovom radu opisana je izrada 2D platformerske video igre „Platformania“. Igra, osim samog igrača, sadrži protivnike i prepreke koji otežavaju dolazak do cilja. Igrač sakuplja novčiće te tako dobiva bodove. Također može nanijeti štetu protivniku, kao i protivnik igraču. Cilj igre je preći sve prepreke te doći do finalnog portala sa čim većim brojem novčića. Igra se sastoji od više različitih scena, kao što su main menu, gameplay scena, finalna scena itd. te je...
Razvoj platformerske videoigre "Worlds" korištenjem Unity razvojnog okruženja
Razvoj platformerske videoigre "Worlds" korištenjem Unity razvojnog okruženja
Josip Lukin
U radu je detaljno opisana izrada video igre Worlds3D. Igra sadrži igrača, neprijatelje i planete na kojima se kreće igrač skupljajući alate te tako ostvaruje svoj cilj. Cilj igre je skupiti sve alate u što kraćem vremenu izbjegavajući neprijatelje. Najbolje rezultate igre pohranjivat će se u ljestvicu rezultata.
Razvoj pristupačnih web stranica
Razvoj pristupačnih web stranica
Ivan Bagić
U radu je provedeno istraživanje inicijative za web pristupačnost koja zajedno sa zakonom propisuje načela i smjernice za pristupačan web sadržaj te kroz šest poglavlja opisan proces potreban za razvoj pristupačnih web stranica koji je primijenjen na službenim stranicama Odjela za informatiku. Kako bi učinili web stranice pristupačnima, prvo se treba upoznati s pojmom pristupačnosti, razumjeti kako osobe s invaliditetom koriste web i s kojim se preprekama pri tome susreću,...

Paginacija