Paginacija

Razvoj senzorske platforme temeljene na ESP32 mikrokontroleru
Razvoj senzorske platforme temeljene na ESP32 mikrokontroleru
Armin Krivičić
U ovom radu opisan je razvoj senzorske platforme temeljene na ESP32 mikrokontroleru. Korištena su dva ESP32 mikrokontrolera s ugrađenim LoRa (engl. Long Range) modulima koji komuniciraju među sobom tako da jedan šalje podatke o uvjetima u zraku (temperatura i relativna vlažnost zraka te indeks topline) koje dobiva sa senzora. Drugi mikrokontroler prima te podatke i prikazuje ih na svojem OLED (engl. organic light-emitting diode) zaslonu i također na web stranici koja te vrijednosti...
Razvoj simulacijske digitalne igre AIR u Unity alatu
Razvoj simulacijske digitalne igre AIR u Unity alatu
Marko Vidiček
Proučiti Unity Engine alat za razvoj video igara i iskoristiti isti za razvoj igre sa naglaskom na simulaciju aerodinamike leta. Osmisliti i razviti računalnu igru u kojoj igrač upravlja zrakoplovom u 3rd ili 1st Person perspektivi korištenjem tipkovnice i miša ili Xbox kontrolera s ciljem prolaska staze u što kraćem vremenu kako bi skupio što više bodova. Objasniti ključne dijelove kodova i skripte koje daju funkciju elementima koji su ubačeni u Unity Engine poput kontrole leta,...
Razvoj softvera vođen ponašanjem
Razvoj softvera vođen ponašanjem
Anamarija Crnjak
Rad predstavlja razvoj softvera vođen ponašanjem (BDD). BDD je skup smjernica, načela, procesa i načina komuniciranja koji prvenstveno potiču bližu suradnju svih članova projektnog tima. Temelji se na kreiranju korisničkih zahtjeva kroz konkretne primjere koji opisuju željeno ponašanje sustava koji je potrebno razviti. Primjeri u radu zapisani su jezikom Gherkin u obliku scenarija koji služe kao testovi prihvatljivosti prilikom razvoja funkcionalnosti, a nadalje će biti temelj za...
Razvoj uređaja korištenjem platforme Arduino
Razvoj uređaja korištenjem platforme Arduino
Tin Marečić
U radu je opisan postupak spajanja komponenti s Arduino pločicom te razvijanje i postavljanje web stranice u funkciju. Objašnjene su komponente korištene pri izradi projekta te načini na koje se koriste i čemu služe. Izrada projekta opisana je u 2 dijela: konstrukcija Arduino projekta i pokretanje web stranice. Iako je opisana i komunikacija Arduino projekta s web stranicom, taj je dio pridodan izradi web stranice zbog lakše razumljivosti.
Razvoj uređaja korištenjem platforme Microbit
Razvoj uređaja korištenjem platforme Microbit
Filip Čulina
U ovom završnom radu opisan je BBC micro:bit i njegov rad, te je na primjeru kratke video igre napravljenom u programu za izradu igrica Unity prikazano kako microbit može biti korišten kao sredstvo za upravljanje. Objašnjen je način na koji microbit može biti korišten, komponente koje sadrži i kako se one koriste. Također, opisan je program za izradu video igara Unity koji je korišten za izradu programa koji prikazuje kako se pomicanjem micorbita kontroliraju objekti u...
Razvoj web aplikacija na MEAN platformi
Razvoj web aplikacija na MEAN platformi
Mario Petrović
MEAN stack tj. platforma objedinjuje baze podataka MongoDB, JavaScript platforme Express.js i Angular.js, te Node.js poslužitelja. Omogućuje jednostavnu i lakšu izradu web tj. mrežnih aplikacija korištenjem samo jednog programskog jezika JavaScript. Novija i modernija tehnologija privlačna je programerima obzirom da iziskuje poznavanje samo jednog programskog jezika te sam krajnji proizvod je elegantna, brza i vizualno moćna aplikacija, ukoliko se tako želi izraditi. Najveći...
Razvoj web aplikacije korištenjem ASP.NET tehnologije pomoću MVC modela arhitekture
Razvoj web aplikacije korištenjem ASP.NET tehnologije pomoću MVC modela arhitekture
Petar Crnjak
Zadatak diplomskog rada je opisati .NET tehnologiju za izradu web aplikacija u programskom jeziku C# s naglaskom na MVC obrazac. MVC obrazac se koristi za odvajanje korisničkog sučelja (pogleda), podatkovnog sustava (baze podataka) i aplikacijske logike koja ih nadzire i povezuje u jednu cjelinu, a pristup se zasniva na objektno orijentiranom programiranju. Bit će pojašnjena i Razor sintaksa koja omogućuje ugradnju poslužiteljskog koda u web stranice pri izradi korisničkog sučelja te...
Razvoj web aplikacije pomoću programske platforme .NET Core
Razvoj web aplikacije pomoću programske platforme .NET Core
Dorijan Fabijanić
Zadatak diplomskog rada je opisati izradu web aplikacije koristeći ASP.NET Core okruženje. Naglasak je posebno stavljen na izradu aplikacijskog programskog sučelja (u daljnjem tekstu API) koristeći ASP.NET Core s obzirom na REST principe. Osim izrade API-ja koji je bio primarni cilj, u posljednjim poglavljima pokazao sam i kako API povezati s popularnim okruženjem za izradu klijentskih web aplikacija Angular. U uvodnim poglavljima teorijski sam pisao o ASP.NET Core okruženju te o REST...
Razvoj web aplikacije u Laravelu
Razvoj web aplikacije u Laravelu
Milan Trbojević
PHP je kao programski jezik već dugo jedan od najpopularnijih skriptnih serverskih jezika. Tako da ni ne čudi činjenica da su i moja prva iskustva vezana upravo uz PHP. Kada krenete raditi na nešto većim i ozbiljnijim projektima bez obzira o kojem je programskom jeziku riječ, počnu se pojavljivati neki problemi koji s vremenom dosta usporavaju izradu vaše web aplikacije pa samim time smanjuju i vašu efikasnost kao programera što naposlijetku negativno utječe na samog klijenta i...
Razvoj web aplikacije za šahovski klub
Razvoj web aplikacije za šahovski klub
Antonio Ban
U ovom diplomskom radu teoretski su opisani različiti Amazon Web Services (AWS) servisi i njihovi resursi te njihova implementacija u razvoju serverless web aplikacije za šahovski klub. U razvoju web aplikacije osim AWS servisa za razvoj backend dijela korišten je programski jezik Python i biblioteka FlaskRESTful, a za frontend dio web aplikacije korišten je programski jezik JavaScript i React biblioteka kako bi se kreirala single-page-application (SPA) korisničko sučelje.
Reaktivna korisnička sučelja u okruženju modernih web aplikacija
Reaktivna korisnička sučelja u okruženju modernih web aplikacija
Iva Pauletić
Ovaj diplomski rad govori o izradi web aplikacija uz pomoć Reacta. Definiranje JavaScripta i korisničkih sučelja vode u svijet Reacta zbog toga što je React dio JavaScripta i služi za izradu samih korisničkih sučelja. Međutim, veća pažnja je pridodana onim pojmovima koji se tiču same izrade aplikacija radi lakšeg shvaćanja kako React funkcionira. Ovi pojmovi uključuju elemente, komponente, metode, varijable i niz drugih pojmova. Dijelovi aplikacija mogu se programirati na dva...
Redukcija dimenzija u dubinskoj analizi podataka
Redukcija dimenzija u dubinskoj analizi podataka
Leo Gašparović
Dimenzija skupa podataka, koja predstavlja broj varijabli u promatranom skupu podataka, često je vrlo velika i mora se smanjiti kako bi algoritmi dubinske analize podataka djelovali učinkovito. Taj je postupak dio faze pripreme za dubinsku analizu podataka i provodi se prije izrade samog modela. Čak i kada je početni broj varijabli mali, skup podataka se brzo proširuje u koraku pripreme podataka, gdje se stvaraju nove izvedene varijable. U takvim je situacijama vjerojatno da su...

Paginacija