Paginacija

Izrada igre Adventures of Santina
Izrada igre Adventures of Santina
Viktor Baran
Razvijanje video igre je dugotrajan i složen proces koji za veće projekte često zahtijeva više osoba, no uz dovoljno vremena moguće je ostvarivanje ambicioznih video igri i za jednu osobu, uz određeno predznanje o programiranju i samom procesu izrade video igre. Za izradu kod korisnika koji si ne mogu priuštiti skupe programe koje koriste velike kompanije postoji varijanta u obliku besplatne verzije Unity Engine-a s ograničenom funkcionalnošću koja je bez obzira na to ekstenzivna....
Izrada igre u Blender programu
Izrada igre u Blender programu
Sanja Božić
Blender je besplatan 3D program u kojemu se mogu izraditi 3D igre. U ovom radu objašnjeni su potrebni koraci za izgradnju igre u tom programu te dijelovi programa koji su potrebni za izgradnju kao što je vizualno programiranje, modeliranje te programiranje pomoću koda. Objašnjeno je i kako igre utječu na bolje razmišljanje djece i kako im pomažu u daljnjem napredovanju njihovih sposobnosti. Također su opisane tri igre kao primjeri 3D igara za djecu koje ih uče raspoznavanju...
Izrada interaktivnog prototipa u alatu Axure RP
Izrada interaktivnog prototipa u alatu Axure RP
Anja Klapan
Axure je alat koji se koristi za izradu interaktivnih prototipa bitnih za analizu potreba korisnika i dizajn interakcije. Cilj ovog zavrsnog rada je poblize istraziti alat Axure RP, te opisati svrhu i namjenu alata, analizirati ga te prikazati primjer njegovog koristenja.
Izrada obrazovnog portala s temama o e-učenju korištenjem .NET tehnologije
Izrada obrazovnog portala s temama o e-učenju korištenjem .NET tehnologije
Otavio Aničić
U ovom radu objašnjena je .NET tehnologija kroz izradu obrazovnog portala AHyCo. Kao najbitnija komponenta .NET tehnologije MVC model detaljno je objašnjen i prikazan je povijesni pregled od uvođenja MVC modela u .NET okvir. Navedeni su, objašnjeni i uspoređeni razvojni pristupi Entity kostura od kojih se u razvoju web aplikacije AHyCo koristio pristup gdje je prvi korak dizajn i izrada baze podataka koja se po završetku povezuje sa aplikacijom. Opis strukture AHyCo web aplikacije...
Izrada perifernog uređaja za upravljanje softverom korištenjem Arduino platforme
Izrada perifernog uređaja za upravljanje softverom korištenjem Arduino platforme
Matej Poljuha
Cilj ovog rada bila je izrada perifernog uređaja za upravljanje softverom i pripadajućeg upravljačkog softvera. Prije opisa samog uređaja i softvera opisana je ukratko Arduino platforma, njezine hardverske i softverske komponente te konkretna struktura Arduino Leonardo razvojne pločice koja je korištena u ovom projektu. Nakon opisa Arduino platforme predstavljene su osnovne ideje i koncepti koji su korišteni u izradi i programiranju samog uređaja. Potom su ukratko navedene i...
Izrada poslovne web aplikacije u Oracle APEX 20.1 za internet trgovinu
Izrada poslovne web aplikacije u Oracle APEX 20.1 za internet trgovinu
Antonio Boban
Unutar ovog diplomskog rada detaljno je opisan postupak izrade poslovne web aplikacije u alatu Oracle Application Express (Oracle APEX) za internet trgovinu. Cilj je prikazati način korištenja alata Oracle APEX kroz vlastito osmišljeni primjer, gdje će sama izrada aplikacije biti popraćena detaljnim objašnjenima i slikama ekrana. Prije same izrade aplikacije unutar alata Oracle APEX detaljno je opisan poslovni proces internet trgovine, izrađen je dijagram entiteti - veze te relacijski...
Izrada računalne igre u alatu UNITY
Izrada računalne igre u alatu UNITY
Filip Bandalo
Računalne igre su igre koje se igraju pomoću računala. Danas je ovo jedan on najpopularnijih načina zabave u svijetu. Računalne igre se neprestano razvijaju te postaju važniji gospodarski čimbenik. Procijenjeno je da današnja gaming industrija zarađuje više od filmske i glazbene industrije i još uvijek raste. Osnovni zahtjevi videoigara su izlazni grafički uređaji (najčešće monitor), te ulazni grafički uređaji. Novije igre zahtijevaju grafički procesor i mrežnu...
Izrada videoigre Jolly Roger u alatu Unity
Izrada videoigre Jolly Roger u alatu Unity
Antonio Ban
U ovom radu opisuje se izrada videoigre Jolly Roger. Definirana je razlika između tipa i žanra videoigara. Jolly Roger je po tipu platformer, a po žanru akcijska igra. Cilj igre je dovesti glavnog lika Jolly Rogera do njegovog broda. U radu se također nalazi i opis alata Unity koji je korišten prilikom razvoja igre kako bi se ostvarila potrebna funkcionalnost objekata u igri, kao što je upravljanje likom i kretanje na sceni, određivanje fizike objektima, računanje rezultata i...
Izrada web sjedišta “Oglasnik“ i marketinške kampanje za njegovu promociju
Izrada web sjedišta “Oglasnik“ i marketinške kampanje za njegovu promociju
Nikolina Ljubičić
Cilj ovog diplomskog rada bio je razviti web sjedište Oglasnik, a potom izraditi pripadajuću marketinšku kampanju za njegovu promociju. Web sjedište je razvijeno u Vue.js i Nuxt.js frameworcima. Dodatno, se je koristio HTML i JavaScript. Za bazu podataka korišten je Firebase. Za potrebe dizajna korišten je CSS i SCSS. Tijekom pisanje koda koristila se BEM metodologija koja je pripomogla u konzistentnom pisanju koda. Za potrebe web sjedišta Oglasnik provelo se je strateško...
JAVA APLIKACIJA ZA UČENJE GRAMATIKE
JAVA APLIKACIJA ZA UČENJE GRAMATIKE
Marijan Bistre
Sve bržim razvojem tehnologije raste i potreba za korištenjem računala, a u novije vrijeme i mobilnih uređaja ne samo u privatne svrhe već i u drugim sferama ljudskoga djelovanja. U radu ćemo se usmjeriti na uporabu računala i mobilnih uređaja u obrazovanju. Sve više škola koristi tablete u nastavi i prilagođavaju poučavanje nastavnoga sadržaja ovome nastavnom pomagalu. No, nerijetko prilagodba izvedbe nastavnoga sadržaja nije dovoljna kako bi učenicima ono bilo zanimljivo,...
Java aplikacija za prodaju karata
Java aplikacija za prodaju karata
Dino Vlahović
Cilj diplomskog rada je izraditi prototip aplikacije za prodaju karata u programskom jeziku Java prema MVC ( engl. Model-view-controller) obrascu softverske arhitekture. U radu će se opisati što je softverska arhitektura, načela kojima bi se trebalo voditi prilikom izrade aplikacije, metode za dizajn softverskih programa, te obrasci razvoja softverske arhitekture. Opisat će se i proces izrade same baze podataka i aplikacije , te će se objasniti sama baza i dijelovi koda. Biti će...
JavaScript i moderni razvoj aplikacija
JavaScript i moderni razvoj aplikacija
Raul Sušanj Samolov
Zadatak ovog diplomskog rada je detaljan opis razvoja modernih aplikacija koje su napisane u JavaScript programskom jeziku i imaju za cilj da se mogu pokretati na raznovrsnim uređajima i platformama korištenjem programskog jezika JavaScript. Diplomski rad se bavi opisivanjem tehničkog i ekonomskog dijela razvoja aplikacija s detaljnim opisivanjem načina rada JavaScripta s naglaskom na njegove prednosti i mane te pomoćne alate koji su kompatibilni za korištenje.

Paginacija