Pages

Linearna regresija u analizi podataka s područja edukacije
Linearna regresija u analizi podataka s područja edukacije
Dino Perušić
Rad ukratko opisuje linearnu regresiju, jednostavnu i višestruku, te prikupljene podatke iz kolegija Programiranje (2013/2014. godine) i program uz kojeg će se izvršiti regresije, RStudio. Zatim slijedi opis i priprema podatka za linearne regresije. Jednostavna regresija se izvršava za svaki atribut u skupu podataka, te se detaljno pregledavaju značajniji atributi. Modeli višestruke regresije sadrže najvažnije atribute pronađene u modelima jednostavnih linearnih regresija te jedan...
Lokalizacija
Lokalizacija
Arijan Mačkić
U ovom diplomskom radu obraditi ću temu lokalizacije koja je usko povezana s globalizacijom. Oba termina su dio procesa prevođenja. Ne radi se o klasičnom „ručnom“ prevođenju, već o cjelokupnom procesu prevođenja materijala i tekstova namijenjenim za različite zemlje i regije uz pomoć računalne tehnologije. Pri prevođenju uz pomoć računala koristi se prijevodna memorija koju ću obraditi u diplomskom radu. Obraditi ću funkcije, prednosti, ali i nedostatke korištenja...
MAGIČNO OGLEDALO
MAGIČNO OGLEDALO
Marta Pešut
U diplomskom radu se iznosi teorijski opis Interneta stvari i prilaže praktični dio kroz „uradi sam“ projekt izrade takozvanog Magičnog ogledala. U prvom dijelu se opisuje što su to Internet stvari (engl. Internet of Things), njihova svojstva, mogućnosti primjene u svakodnevnom životu, kao i ograničenja. Također, izlaže se i jednostavna arhitektura koja je baza praktičnom dijelu rada – Magičnog ogledala, kao simplificiranog primjera Interneta stvari. U praktičnom dijelu,...
MATERIJALIZIRANI POGLEDI U BAZI PODATAKA - METODE, TEHNIKE I PRIMJENA
MATERIJALIZIRANI POGLEDI U BAZI PODATAKA - METODE, TEHNIKE I PRIMJENA
Mislav Miočević
Pogledi su spremljeni upiti koji se ponovno izračunavaju kod svakog poziva. Baza podataka može biti enormna i ponovno izračunavanje može biti dugotrajno, stoga se koriste materijalizirani pogledi. Materijalizirani pogled je fizička kopija nekog dijela baze podataka. Nema ograničenja lokacije za spremanje materijaliziranog pogleda, te ono može biti pohranjeno unutar iste baze podataka ili druge. Neke od prednosti materijaliziranih pogleda su brzina pristupa podacima i smanjenje...
MODELIRANJE PODATAKA UPOTREBOM ALATA ERWIN
MODELIRANJE PODATAKA UPOTREBOM ALATA ERWIN
Anja Perc
U ovom diplomskom radu biti će obrađen alat ERwin za modeliranje podataka. Alat pruža mogućnost kreiranja modela metodama IDEF1X te informacijsko inženjersku notaciju (IE). Za potrebe ovog rada koristit će se metoda IDEF1X te samu izradu modela prikazati će se kroz informacijski sustav banke. ERwin svojim korisnicima pruža lako snalaženje kroz grafičko sučelje te podešavanje alatnih traka ovisno o njihovim potrebama, a za bolje razumijevanje omogućeni su čarobnjaci koji...
MULTICAST MREŽNI SUSTAVI
MULTICAST MREŽNI SUSTAVI
Kristian Skender
Tema ovog diplomskog rada jest opis multicast mrežnog sustava. Rad je podijeljen na tri temeljne cjeline. U prvoj cjelini rada govori se općenito o multicast mrežnim sustavima, te se navode njihove karakteristike i temeljna obilježja i uspoređuje se pojam multicasta s unicastom. U drugome dijelu rada govori se o IP multicastu (Internet protocol multicast) – o njegovom korištenju, adresiranju, IGMP-u (Internet Group Management Protocol) te o vrstama algoritama i protokola za...
Medijska knjižnica - MediaBase
Medijska knjižnica - MediaBase
Karlo Marunić
MediaBase je medijska knjižnica programirana u C# jeziku koja služi za sortiranje, filtriranje i pregledavanje video datoteka na korisnikovom računalu. Za izradu je korišteno radno okruženje Microsoft Visual Studio. U radu su opisane već postojeće medijske knjižnice Windows Media Player, KODI i PLEX, tehnologije i paketi korišteni za izradu ove aplikacije i programski kod zaslužan za izvođenje same aplikacije.
Metode i algoritmi u sustavima preporučivanja
Metode i algoritmi u sustavima preporučivanja
Ana Volarić
Sustavi za preporučivanje se koriste na mnogim internetskim stranicama. Njihov cilj je prepoznati što je korisniku zanimljivo te izdvojiti i prikazati takve predmete. Za to je potrebno prikupiti podatke koji otkrivaju korisnikov ukus tj. ocjene, događaje i ponašanje korisnika. Podaci se spremaju u obliku korisnik-predmet matrice u kojoj se za svaki korisnik-predmet par daje vrijednost koja predstavlja stupanj preferencije tog korisnika za taj predmet. Sustavi za preporučivanje se dijele...
Metodologija razvoja IS
Metodologija razvoja IS
Matija Pilepić
U ovom radu pisati ću općenito o informacijskim sustavima, izložiti neke od najbitnijih definicija te Vas upoznati sa osnovnim pojmovima. Predstaviti ću Vam neke od specijaliziranih metodologija za razvoj informacijskih sustava, te Vas pobliže upoznati sa metodologijom MIRIS. Naglasak će biti na metodama modeliranja procesa i metodi entiteti-veze, za koje ću predstaviti i praktičan primjer.
Mobilne aplikacije u javnim poslovima
Mobilne aplikacije u javnim poslovima
Petra Minić
U završnom radu predstavljen je razvoj prototipa aplikacije za naručivanje lijekova u ljekarni. Na temelju prototipa može se definirati osnovna funkcionalnost aplikacije i potrebne karakteristike kako bi se zadovoljili zahtjevi korisnika, a dizajn aplikacije i unaprjeđenje funkcionalnost doraditi će se prije nastanka završnog proizvoda koji će biti plasiran na tržište. Završni rad se sastoji od ukupno pet dijelova, uključujući uvod i zaključak. U prvom, uvodnom dijelu iznesena...
Modeli klasifikacije u alatu Scikit-Learn Python
Modeli klasifikacije u alatu Scikit-Learn Python
Tamara Blažević
U ovom završnom radu glavni je cilj opisati i pojasniti postupak klasifikacije u strojnom učenju. Opisan je pojam klasifikacije te dana predodžba o tome kako funkcionira i gdje se koristi. Navedeni su i detaljno objašnjeni neki od značajnijih algoritama za klasifikaciju od kojih je jedan kasnije korišten na problemu razrješavanja višeznačnosti u hrvatskom jeziku. Također, ukratko je opisan naglasni sustav u hrvatskom jeziku i problem višeznačnosti riječi. Prikazana je primjena...
Modeli klasteriranja u alatu Scikit-Learn Python
Modeli klasteriranja u alatu Scikit-Learn Python
Iva Pauletić
Ovaj završni rad prikazuje modele klasteriranja u alatu Scikit-Learn Python. U uvodnom se dijelu navode definircije osnovnih pojmova, zatim se nabrajaju vrste klasteriranja te mogući ulazni podaci koji se prihvaćaju. U radu su također za svaki algoritam opisani način na koji se vrši postupak klasteriranje, osnovne karakteristike te vizualizacija. Objašnjeno je i samo ocjenjivanje učinkovitosti klasteriranja gdje se spominju prilagođeni Rand indeks, rezultati bazirani na...

Pages