Paginacija

Razvoj softvera vođen ponašanjem
Razvoj softvera vođen ponašanjem
Anamarija Crnjak
Rad predstavlja razvoj softvera vođen ponašanjem (BDD). BDD je skup smjernica, načela, procesa i načina komuniciranja koji prvenstveno potiču bližu suradnju svih članova projektnog tima. Temelji se na kreiranju korisničkih zahtjeva kroz konkretne primjere koji opisuju željeno ponašanje sustava koji je potrebno razviti. Primjeri u radu zapisani su jezikom Gherkin u obliku scenarija koji služe kao testovi prihvatljivosti prilikom razvoja funkcionalnosti, a nadalje će biti temelj za...
Razvoj uređaja korištenjem platforme Arduino
Razvoj uređaja korištenjem platforme Arduino
Tin Marečić
U radu je opisan postupak spajanja komponenti s Arduino pločicom te razvijanje i postavljanje web stranice u funkciju. Objašnjene su komponente korištene pri izradi projekta te načini na koje se koriste i čemu služe. Izrada projekta opisana je u 2 dijela: konstrukcija Arduino projekta i pokretanje web stranice. Iako je opisana i komunikacija Arduino projekta s web stranicom, taj je dio pridodan izradi web stranice zbog lakše razumljivosti.
Razvoj web aplikacija na MEAN platformi
Razvoj web aplikacija na MEAN platformi
Mario Petrović
MEAN stack tj. platforma objedinjuje baze podataka MongoDB, JavaScript platforme Express.js i Angular.js, te Node.js poslužitelja. Omogućuje jednostavnu i lakšu izradu web tj. mrežnih aplikacija korištenjem samo jednog programskog jezika JavaScript. Novija i modernija tehnologija privlačna je programerima obzirom da iziskuje poznavanje samo jednog programskog jezika te sam krajnji proizvod je elegantna, brza i vizualno moćna aplikacija, ukoliko se tako želi izraditi. Najveći...
Razvoj web aplikacije korištenjem ASP.NET tehnologije pomoću MVC modela arhitekture
Razvoj web aplikacije korištenjem ASP.NET tehnologije pomoću MVC modela arhitekture
Petar Crnjak
Zadatak diplomskog rada je opisati .NET tehnologiju za izradu web aplikacija u programskom jeziku C# s naglaskom na MVC obrazac. MVC obrazac se koristi za odvajanje korisničkog sučelja (pogleda), podatkovnog sustava (baze podataka) i aplikacijske logike koja ih nadzire i povezuje u jednu cjelinu, a pristup se zasniva na objektno orijentiranom programiranju. Bit će pojašnjena i Razor sintaksa koja omogućuje ugradnju poslužiteljskog koda u web stranice pri izradi korisničkog sučelja te...
Razvoj web aplikacije pomoću programske platforme .NET Core
Razvoj web aplikacije pomoću programske platforme .NET Core
Dorijan Fabijanić
Zadatak diplomskog rada je opisati izradu web aplikacije koristeći ASP.NET Core okruženje. Naglasak je posebno stavljen na izradu aplikacijskog programskog sučelja (u daljnjem tekstu API) koristeći ASP.NET Core s obzirom na REST principe. Osim izrade API-ja koji je bio primarni cilj, u posljednjim poglavljima pokazao sam i kako API povezati s popularnim okruženjem za izradu klijentskih web aplikacija Angular. U uvodnim poglavljima teorijski sam pisao o ASP.NET Core okruženju te o REST...
Razvoj web aplikacije u Laravelu
Razvoj web aplikacije u Laravelu
Milan Trbojević
PHP je kao programski jezik već dugo jedan od najpopularnijih skriptnih serverskih jezika. Tako da ni ne čudi činjenica da su i moja prva iskustva vezana upravo uz PHP. Kada krenete raditi na nešto većim i ozbiljnijim projektima bez obzira o kojem je programskom jeziku riječ, počnu se pojavljivati neki problemi koji s vremenom dosta usporavaju izradu vaše web aplikacije pa samim time smanjuju i vašu efikasnost kao programera što naposlijetku negativno utječe na samog klijenta i...
Razvoj web aplikacije za šahovski klub
Razvoj web aplikacije za šahovski klub
Antonio Ban
U ovom diplomskom radu teoretski su opisani različiti Amazon Web Services (AWS) servisi i njihovi resursi te njihova implementacija u razvoju serverless web aplikacije za šahovski klub. U razvoju web aplikacije osim AWS servisa za razvoj backend dijela korišten je programski jezik Python i biblioteka FlaskRESTful, a za frontend dio web aplikacije korišten je programski jezik JavaScript i React biblioteka kako bi se kreirala single-page-application (SPA) korisničko sučelje.
Reaktivna korisnička sučelja u okruženju modernih web aplikacija
Reaktivna korisnička sučelja u okruženju modernih web aplikacija
Iva Pauletić
Ovaj diplomski rad govori o izradi web aplikacija uz pomoć Reacta. Definiranje JavaScripta i korisničkih sučelja vode u svijet Reacta zbog toga što je React dio JavaScripta i služi za izradu samih korisničkih sučelja. Međutim, veća pažnja je pridodana onim pojmovima koji se tiču same izrade aplikacija radi lakšeg shvaćanja kako React funkcionira. Ovi pojmovi uključuju elemente, komponente, metode, varijable i niz drugih pojmova. Dijelovi aplikacija mogu se programirati na dva...
Redukcija dimenzija u dubinskoj analizi podataka
Redukcija dimenzija u dubinskoj analizi podataka
Leo Gašparović
Dimenzija skupa podataka, koja predstavlja broj varijabli u promatranom skupu podataka, često je vrlo velika i mora se smanjiti kako bi algoritmi dubinske analize podataka djelovali učinkovito. Taj je postupak dio faze pripreme za dubinsku analizu podataka i provodi se prije izrade samog modela. Čak i kada je početni broj varijabli mali, skup podataka se brzo proširuje u koraku pripreme podataka, gdje se stvaraju nove izvedene varijable. U takvim je situacijama vjerojatno da su...
Regularni izrazi u C++-u
Regularni izrazi u C++-u
Marijan Ribarić
Regularni izrazi su alat koji nam služi za manipuliranje teksta. U ovom radu objašnjena je sintaksa regularnih izraza s naglaskom na gramatiku ECMAScript, kao i metaznakovi koji se koriste pri definiranju regularnih izraza. Objašnjen je postupak korištenja regularnih izraza u C++-u korištenjem biblioteke regex. Kroz primjere je objašnjeno korištenje klase std::basic_regex<>, te njezinih specijalizacija kako bi se u C++-u definirali regularni izrazi. Također su opisane su klase,...
Rješavanje problema optimizacije dinamičkim programiranjem
Rješavanje problema optimizacije dinamičkim programiranjem
Katarina Medvedić
Optimizacija je matematički postupak traženja minimuma ili maksimuma neke funkcije. Uključena je u rješavanje najzahtjevnijih algoritamskih problema, a njezine tehnike rješavanja usavršene su primjenom računala. Dinamičko programiranje je tehnika oblikovanja algoritma za rješavanja optimizacijskih problema. Prvi spominje i razvija tu tehniku R.Bellman. Rješava kompleksne probleme optimizacije na način da ih podjeli na manje ponavljajuće potprobleme čiji se rezultati pospremaju i...
Rješavanje zadataka iz predmeta Računalne mreže na računalu
Rješavanje zadataka iz predmeta Računalne mreže na računalu
Andrea Hrelja
Kolegij "Računalne mreže" kao jednu od aktivnosti ima zadatke koji se mogu rješavati na papiru i na računalu. Ovaj rad opisuje rješavanje zadataka iz kolegija "Računalne mreže" koristeći računalo iprogramski jezik Python. Pored toga, govori se i o pripremi zadataka koji se rješavaju uz korištenje unaprijed zadanih ulaznih podataka i formula koje te podatke koriste. Na taj način pojednostavljuje se stvaranje ispitnih aktivnosti na sustavu za učenje Moodle pa specijalno i njegovoj...

Paginacija