Paginacija

Razvoj mobilne messenger aplikacije
Razvoj mobilne messenger aplikacije
Milan Trbojević
U ovom diplomskom radu glavni zadatak je razviti stabilnu mobilnu aplikaciju, koja će omogućiti razmjenjivanje tekstualnog i medijskog sadržaja između korisnika u realnom vremenu (popularnog naziva Messenger). Za razvijanje aplikacije koristiti će se .NET Core za serverski dio aplikacije, koji će imati ulogu web servisa za manipuliranje i proslijeđivanje podataka između korisnika. Za klijentski dio aplikacije koristiti će se Angular Javascript radnim okruženjem s Ionic...
Razvoj platformerske videoigre "Platformania" korištenjem Unity razvojnog okruženja
Razvoj platformerske videoigre "Platformania" korištenjem Unity razvojnog okruženja
Paolo Kos
U ovom radu opisana je izrada 2D platformerske video igre „Platformania“. Igra, osim samog igrača, sadrži protivnike i prepreke koji otežavaju dolazak do cilja. Igrač sakuplja novčiće te tako dobiva bodove. Također može nanijeti štetu protivniku, kao i protivnik igraču. Cilj igre je preći sve prepreke te doći do finalnog portala sa čim većim brojem novčića. Igra se sastoji od više različitih scena, kao što su main menu, gameplay scena, finalna scena itd. te je...
Razvoj platformerske videoigre "Worlds" korištenjem Unity razvojnog okruženja
Razvoj platformerske videoigre "Worlds" korištenjem Unity razvojnog okruženja
Josip Lukin
U radu je detaljno opisana izrada video igre Worlds3D. Igra sadrži igrača, neprijatelje i planete na kojima se kreće igrač skupljajući alate te tako ostvaruje svoj cilj. Cilj igre je skupiti sve alate u što kraćem vremenu izbjegavajući neprijatelje. Najbolje rezultate igre pohranjivat će se u ljestvicu rezultata.
Razvoj pristupačnih web stranica
Razvoj pristupačnih web stranica
Ivan Bagić
U radu je provedeno istraživanje inicijative za web pristupačnost koja zajedno sa zakonom propisuje načela i smjernice za pristupačan web sadržaj te kroz šest poglavlja opisan proces potreban za razvoj pristupačnih web stranica koji je primijenjen na službenim stranicama Odjela za informatiku. Kako bi učinili web stranice pristupačnima, prvo se treba upoznati s pojmom pristupačnosti, razumjeti kako osobe s invaliditetom koriste web i s kojim se preprekama pri tome susreću,...
Razvoj simulacijske digitalne igre AIR u Unity alatu
Razvoj simulacijske digitalne igre AIR u Unity alatu
Marko Vidiček
Proučiti Unity Engine alat za razvoj video igara i iskoristiti isti za razvoj igre sa naglaskom na simulaciju aerodinamike leta. Osmisliti i razviti računalnu igru u kojoj igrač upravlja zrakoplovom u 3rd ili 1st Person perspektivi korištenjem tipkovnice i miša ili Xbox kontrolera s ciljem prolaska staze u što kraćem vremenu kako bi skupio što više bodova. Objasniti ključne dijelove kodova i skripte koje daju funkciju elementima koji su ubačeni u Unity Engine poput kontrole leta,...
Razvoj softvera vođen ponašanjem
Razvoj softvera vođen ponašanjem
Anamarija Crnjak
Rad predstavlja razvoj softvera vođen ponašanjem (BDD). BDD je skup smjernica, načela, procesa i načina komuniciranja koji prvenstveno potiču bližu suradnju svih članova projektnog tima. Temelji se na kreiranju korisničkih zahtjeva kroz konkretne primjere koji opisuju željeno ponašanje sustava koji je potrebno razviti. Primjeri u radu zapisani su jezikom Gherkin u obliku scenarija koji služe kao testovi prihvatljivosti prilikom razvoja funkcionalnosti, a nadalje će biti temelj za...
Razvoj uređaja korištenjem platforme Arduino
Razvoj uređaja korištenjem platforme Arduino
Tin Marečić
U radu je opisan postupak spajanja komponenti s Arduino pločicom te razvijanje i postavljanje web stranice u funkciju. Objašnjene su komponente korištene pri izradi projekta te načini na koje se koriste i čemu služe. Izrada projekta opisana je u 2 dijela: konstrukcija Arduino projekta i pokretanje web stranice. Iako je opisana i komunikacija Arduino projekta s web stranicom, taj je dio pridodan izradi web stranice zbog lakše razumljivosti.
Razvoj web aplikacija na MEAN platformi
Razvoj web aplikacija na MEAN platformi
Mario Petrović
MEAN stack tj. platforma objedinjuje baze podataka MongoDB, JavaScript platforme Express.js i Angular.js, te Node.js poslužitelja. Omogućuje jednostavnu i lakšu izradu web tj. mrežnih aplikacija korištenjem samo jednog programskog jezika JavaScript. Novija i modernija tehnologija privlačna je programerima obzirom da iziskuje poznavanje samo jednog programskog jezika te sam krajnji proizvod je elegantna, brza i vizualno moćna aplikacija, ukoliko se tako želi izraditi. Najveći...
Razvoj web aplikacije korištenjem ASP.NET tehnologije pomoću MVC modela arhitekture
Razvoj web aplikacije korištenjem ASP.NET tehnologije pomoću MVC modela arhitekture
Petar Crnjak
Zadatak diplomskog rada je opisati .NET tehnologiju za izradu web aplikacija u programskom jeziku C# s naglaskom na MVC obrazac. MVC obrazac se koristi za odvajanje korisničkog sučelja (pogleda), podatkovnog sustava (baze podataka) i aplikacijske logike koja ih nadzire i povezuje u jednu cjelinu, a pristup se zasniva na objektno orijentiranom programiranju. Bit će pojašnjena i Razor sintaksa koja omogućuje ugradnju poslužiteljskog koda u web stranice pri izradi korisničkog sučelja te...
Razvoj web aplikacije pomoću programske platforme .NET Core
Razvoj web aplikacije pomoću programske platforme .NET Core
Dorijan Fabijanić
Zadatak diplomskog rada je opisati izradu web aplikacije koristeći ASP.NET Core okruženje. Naglasak je posebno stavljen na izradu aplikacijskog programskog sučelja (u daljnjem tekstu API) koristeći ASP.NET Core s obzirom na REST principe. Osim izrade API-ja koji je bio primarni cilj, u posljednjim poglavljima pokazao sam i kako API povezati s popularnim okruženjem za izradu klijentskih web aplikacija Angular. U uvodnim poglavljima teorijski sam pisao o ASP.NET Core okruženju te o REST...
Razvoj web aplikacije u Laravelu
Razvoj web aplikacije u Laravelu
Milan Trbojević
PHP je kao programski jezik već dugo jedan od najpopularnijih skriptnih serverskih jezika. Tako da ni ne čudi činjenica da su i moja prva iskustva vezana upravo uz PHP. Kada krenete raditi na nešto većim i ozbiljnijim projektima bez obzira o kojem je programskom jeziku riječ, počnu se pojavljivati neki problemi koji s vremenom dosta usporavaju izradu vaše web aplikacije pa samim time smanjuju i vašu efikasnost kao programera što naposlijetku negativno utječe na samog klijenta i...
Razvoj web aplikacije za šahovski klub
Razvoj web aplikacije za šahovski klub
Antonio Ban
U ovom diplomskom radu teoretski su opisani različiti Amazon Web Services (AWS) servisi i njihovi resursi te njihova implementacija u razvoju serverless web aplikacije za šahovski klub. U razvoju web aplikacije osim AWS servisa za razvoj backend dijela korišten je programski jezik Python i biblioteka FlaskRESTful, a za frontend dio web aplikacije korišten je programski jezik JavaScript i React biblioteka kako bi se kreirala single-page-application (SPA) korisničko sučelje.

Paginacija