Paginacija

Proceduralno generiranje planeta
Proceduralno generiranje planeta
Marko Sišul
U ovom radu je prikazano proceduralno generiranje planeta korištenjem grafova. Detaljno je opisan način i proces izrade planeta te svi algoritmi korišteni u njegovoj izradi. Opisane su klase koje su potrebne u grafu za opis planeta te algortmi koji su korišteni u procesu generacije i njihov utjecaj na samu strukturu planeta.
Proces redizajna web sjedišta za poslovanje
Proces redizajna web sjedišta za poslovanje
Izabela Lesac
Cilj završnog rada je bio opisati i usporediti dva načina izrade web sjedišta za poslovanje kroz redizajn web prezentacije fiktivne turističke agencije. Teorijski dio rada opisuje elemente WordPress sustava, način na koji se stvaraju dinamične teme i kako teme funkcioniraju u backendu. Objašnjeni su pojmovi vezani uz korake u kreiranju WordPress tema, i tehnologije pomoću kojih se stvaraju statična sjedišta - HTML, CSS i Bootstrap. Praktični dio rada opisuje redizajn web sjedišta...
Programi za izradu računalnih obrazovnih igara
Programi za izradu računalnih obrazovnih igara
Edvard Štimac
Računalne igre za obrazovanje, ali i ostale vrste računalnih igara razvijaju se u određenoj softverskoj razvojnoj okolini koja je posebno dizajniranja za izradu igara. Danas imamo na raspolaganju velik broj različitih softvera u tu svrhu. Svaki softver za izradu igre sastoji se od grafičkog sučelja u kojem se modeliraju, animiraju, povezivanju i ubacuju objekti igre, te svaki program sadrži logiku koja sve to povezuje. Jedan od najpristupačnijih softvera za izradu igara je GDevelop...
Programiranje Lego Mindstorms Autića
Programiranje Lego Mindstorms Autića
Ivan Novačić
U ovom radu je opisan Lego Mindstorms EV3 set. Objašnjeno je kako svi elementi seta funkcioniraju, poput senzora, motora i ostatka hardvera pa sve do EV3 računalnog programa za kreiranje softvera. Spominje se i robotika, kratka povijest i ponešto o autonomnim vozilima. Opisan je i autonomni Lego autić složen isključivo od dijelova ovog seta. Kako ga napraviti, kako mu funkcionira program i sveukupno iskustvo kako bi ga bilo koja osoba mogla sama složiti i razumjeti kako se njime...
Programiranje s poljima u C++
Programiranje s poljima u C++
Luka Galović
U ovom radu, opisana su neka od svojstava jezika C++ s naglaskom na polja. Također su opisani neki algoritmi sortiranja i pretraživanja koji koriste jednodimenzionalna polja za implementaciju. Praktični dio rada sastoji se od tri konzolne aplikacije. Jedna aplikacija koristi se za zbrajanje dvije matrice, druga aplikacija je implementacija Insertion sort algoritma dok je treća aplikacija implementacija binarnog pretraživanja polja.
Programski jezik Scratch
Programski jezik Scratch
Ivan Rupčić
U ovom radu se opisuju elementi vizualnog programskog jezika Scratch. Korisnici mogu kreirati programe koristeći se grafičkim programskim blokovima. Pomoću alata za uređivanje i crtanje pozadina i likova mogu se kreirati vlastiti likovi i pozadine. Mogu se kreirati zanimljive igre, poučne animacije i priče. Mogućnosti su neograničene. Posebna pozornost je posvećena kreiranju vlastitih primjera i igara u kojima su korišteni elementi Scratch-a. Kreirane igre su zanimljive, poučne i...
Projekt razvoja računalne igre
Projekt razvoja računalne igre
Vedran Šuštić
U ovaj diplomski rad će pokušati opisati sve faze i aktivnosti koje se događaju prilikom produkcije računalne igre. Korišteni produkcijski plan pokriva sva važna područja koja utječu na uspješnost projekta, te se može koristiti s malim i velikim timovima. U prvome poglavlju je predstavljen kratki uvod, stanje industrije i problematika zadane teme. Navedeni problemi se posebno odnose na neiskusne timove koji tek ulaze u industriju. U drugome poglavlju su navedene i opisane sve...
Projekti javnog bežičnog pristupa internetu Wlan Slovenija i Otvorena mreža
Projekti javnog bežičnog pristupa internetu Wlan Slovenija i Otvorena mreža
Igor Lipošćak
Projekti wlan slovenija i Otvorena mreža su pokrenuti kako bi okupili zaljubljenike u tehnologiju te kombiniranim iskustvima i znanjima omogućili ljudima besplatan pristup Internetu bežičnim putem. U tu svrhu su razvili vlastite softvere otvorenog koda Tunneldigger i nodewatcher, koji su im uz OpenWRT omogućili jednostavniju implementaciju i lakše širenje. Cilj ovog završnog rada je opisati tehnologiju koja se koristila za realizaciju projekta te kako se sam projekt razvijao.
Proširenje mogućnosti OpenCL stoga otvorenog koda za grafičke procesore AMD Radeon
Proširenje mogućnosti OpenCL stoga otvorenog koda za grafičke procesore AMD Radeon
Dominik Varelija
U ovom radu opisana je tema popravljanja OpenCL implementacije Clover u AMD upravljačkom stogu koristeći Piglit i OpenMM unit testove. Proučava se AMD upravljački stog sa fokusom na Clover i nudi se pregled arihitektura AMD GPU-a. Radi se na popravljanju dijelova implementacije koji ne zadovoljavaju Piglit i OpenMM unit testove koristeći alate GDB i Valgrind. OpenMM je program za simulaciju molekularnih sila i koristi se za predviđanje interakcije proteina i različitih fluida. Clover...
Pythonov modul os i rad s procesima: izrada priručnika s primjerima
Pythonov modul os i rad s procesima: izrada priručnika s primjerima
Marko Roža
U ovom diplomskom radu opisano je korištenje funkcija iz modula os programskog jezika Python. Kako bi primjena modula os bila što jasnije prikazana, objašnjeni su i temeljni pojmovi operacijskog sustava. U radu, funkcije modula os grupirane su prema njihovoj namjeni te su prikazani i detaljno objašnjeni primjeri upotrebe.
RASPOZNAVANJE SLOVA UGLATE GLAGOLJICE
RASPOZNAVANJE SLOVA UGLATE GLAGOLJICE
Edvin Močibob
U radu iznosim kako sam izvršio klasifikaciju slova uglate glagoljice pomocu neuronskih mreža. Generirao sam vlastiti skup podataka za treniranje, dok sam za testni skup još iskoristio odrežene dijelove Misala po zakonu rimskog dvora. Klasifikaciju sam izvršio pomocu dvije neuronske mreže. Prva nema skrivenih slojeva dok je druga konvolucijska neuronska mreža. Obje mreže su imale visoku uspješnost kod klasificiranja.
RAZLIČITI MODELI REPREZENTACIJE TEKSTA
RAZLIČITI MODELI REPREZENTACIJE TEKSTA
Tanja Miličić
Mnoge aplikacije koje koriste automatsku klasifikaciju dokumenata, izvlačenje informacija, prepoznavanje govora ovise o statističkim jezičnim modelima. Ovaj rad usmjeren je na zadatak automatske klasifikacije dokumenata ili preciznije na istraživanje različitih statističkih jezičnih modela koji se mogu koristiti za izlucivanje znacajki iz dokumenata. Tradicionalne metode za izradu značajki baziraju se na modelima vreće riječi te se u velikoj mjeri koriste unatoč njihovim...

Paginacija