Pages

Animacija sportskih akcija u računalnoj igri
Animacija sportskih akcija u računalnoj igri
Lorena Mršić
Tema ovog rada bila je proučiti postupke sinteze likova i koristeći Unity Engine napraviti sintezu akcija u košarci kao što je kretanje po terenu, uzimanje lopte te pravilan košarkaški šut. Na početku je objašnjena sinteza likova: tko se njome bavi, koja je njena svrha te zašto je bitan njen razvoj u budućnosti. Zatim se opisuje aplikacija Unity Engine u kojoj se radi, te tijek izrade simulacija sportskih akcija u košarci. Postupak simulacije, odnosno animacije lika je detaljno...
Aplikacija za dubinsku analizu podataka za primjenu u ograničenoj domeni
Aplikacija za dubinsku analizu podataka za primjenu u ograničenoj domeni
Hrvoje Tadin
Tema diplomskog rada je izraditi aplikaciju za dubinsku analizu podataka prilagođenu za ograničenu domenu primjene, u programskom jeziku C++. Kao rezultat, izgrađena je univerzalna Windows aplikacija naziva 'DM Application' koristeći XAML (Extensible Application Markup Language) jezik za gradnju grafičkog sučelja i UWP (Universal Windows Platform) za gradnju univerzalnih Windows aplikacija. Aplikacija podržava učitavanje podataka zadanog formata te tri metode dubinske analize...
Aplikacija za raspoređivanje radnika u ugostiteljstvu
Aplikacija za raspoređivanje radnika u ugostiteljstvu
Toni Čavar
Cilj diplomskog rada je prezentirati izrađenu aplikaciju za rješavanje problema raspoređivanja koji se javlja prilikom izrade mjesečnih rasporeda u ugostiteljskim objektima. Teorijski dio rada se sastoji od opisa problema raspoređivanja, pojmova linearnog programiranja i algoritma grananja i ograđivanja. Analizirana su postojeća rješenja te je izrađen matematički model problema raspoređivanja smjena iz stvarnoga života. Praktični dio rada se sastoji od izrade aplikacije u kojoj...
Aplikacija za upravljanje glazbenim studijima
Aplikacija za upravljanje glazbenim studijima
Dino Krivičić
Tema ovog diplomskog rada je izrada Android aplikacije Find My Studio. U prvom djelu rada ukratko je opisana arhitektura operacijskog sustava Android i njegova povijest. Opisani su razvojni alati Android Studio, Java, PHP i MySql. Osim toga, opisani su i osnovni koncepti metode entiteti – veze metodologije MIRIS. Prikazana je izrada same mobilne aplikacije. Rad je fokusiran na izradu aplikacije za operacijski sustav Android, te je to ujedno i najveći dio rada. Kod opisa razvoja...
Audiovizualno prevođenje u nastavi jezika
Audiovizualno prevođenje u nastavi jezika
Karolina Mesić
Glazba nudi razne pogodnosti za one koji uče novi jezik. Slušati pjesme i pri tome pjevati, prirodan je i ugodan način usvajanja novih riječi i fraza. Tekstovi pjesama pružaju proširenje vokabulara, bolje razumijevanje jezika, lakše slušanje, govor i pisanje. Također, poboljšavaju način učenja gramatičkih varijacija sa slušnim vještinama i ritmičkim uzorcima koji potiču moždanu aktivnost i maštu. Glazba pomaže učenicima pri razvijanju vještina na kreativan i inovativan...
Automatska detekcija plivačkih tehnika i analiza plivačkih stilova
Automatska detekcija plivačkih tehnika i analiza plivačkih stilova
Ivan Šimac
Cilj rada jest predstaviti mogućnosti detekcije akcija odnosno tehnike plivača koji plivaju u vodenom mediju. U radu je opisan i predstavljen postupak snimanja plivača u bazenu, obrade snimljenog materijala te postupak detekcije i klasifikacije slika uz pomoć konvolucijskih neuronskih mreža. Istaknuti su i opisani problemi kod detekcije i klasifikacije uslijed neodgovarajućeg položaja kamere i smetnji uzrokovanih vodom. Predstavljeni su dobiveni rezultati te prijedlog metoda za...
Automatsko raspoznavanje akcija u rukometu
Automatsko raspoznavanje akcija u rukometu
Niko Konjuh
-teorijsko-istraživalački pregled dubokih neuronskih mreža -usporedba i recenzija metoda detekcije objekata -izradu kao i praktična primjena aplikacije koja bi se uz specijaliziranu doradu mogla upotrijebiti u svrhe poboljšanja i ispravaka sportskih poza kod sportaša svih uzrasti kao i u svrhu dobivanja statističke vrijednosti sportaša za trenere, menadžere, sportsku uprave te na kraju i za same roditelje sportaša mlađih uzrasta
Automatsko testiranje web aplikacija uz podrsku Geb web drivera
Automatsko testiranje web aplikacija uz podrsku Geb web drivera
Mario Petković
Diplomski rad primarno se bavi automatskim testiranjem. Pri tome su definirani neki osnovni pojmovi vezani uz testiranje kao što su razne metode i vrste testova te je provedena analiza i usporedba između automatskog i manualnog načina testiranja. Fokus je stavljen na alate za automatsko testiranje web aplikacija. Radi se o Geb web driveru, Groovy programskom jeziku i Spock testnom frameworku. Kroz primjere, usporedbe s drugim alatima i konačno, izradom i pokretanjem automatskih testova...
BEŽIČNI LAN
BEŽIČNI LAN
Ivana Cvitković
U završnom radu definiran je WLAN sustav te su opisane njegove fizičke komponente. Dat je i strukturni prikaz WLAN-a. Razmatramo definiciju IEEE 802.11 standarda tj. koje sve podstandarde on sadrži, što taj standard podrazumijeva i kako bežična komunikacija funkcionira. Opisali smo prednosti i mane koje ono nudi. Spomenuti su i sigurnosni aspekti u kojima su opisane osnove sigurnosti računalnih mreža te posebno mrežama koje su temeljene na 802.11 standardu. Nadalje, predočena su...
BLUETOOTH
BLUETOOTH
Matija Furdić
Tema ovog rada "Bluetooth" opisana je kroz nekoliko točaka. U uvodu govorim o tome što je to Bluetooth te o samom nastanku istog. U razradi teme govorim o frekvenciji, pikonetu i skaternetu te stanju pikoneta. Također u razradi se nalazi fizički kanal, logički prijenos podataka, modulacija i zaštita od pogrešaka, Bluetooth paketi te protokolarni stog. U zadnjem dijelu razrade nalazi se usporedba Bluetooth i Wi-Fi, Bluetooth uređaj, namjerno ometanje bežičnih mreža i sigurnosni...
BPMN - NORMA ZA MODELIRANJE I PRIKAZ POSLOVNIH PROCESA
BPMN - NORMA ZA MODELIRANJE I PRIKAZ POSLOVNIH PROCESA
Nina Pošćić
Business Process Model and Notation (BPMN) je grafički standard za modeliranje poslovnih procesa kojeg je propisala Object Management Group (OMG). Jedan od ciljeva BPMN norme je pružiti notaciju za modeliranje poslovnih procesa koja je razumljiva svim zainteresiranim stranama. Norma omogućuje poslovnim analitičarima definiranje složenih poslovnih procesa od početka do kraja. Osnovni dijagram norme je Business Process Diagram (BPD). On prikazuje upravljački i podatkovni tok poslovnih...
Blockchain tehnologija
Blockchain tehnologija
Sven Živković
Definiram pojam Blockchain tehnologije s kratkim osvrtom na povijesni razvoj. Opis osnovinih principa rada Blockchain tehnologije te način korištenja iste.

Pages