Paginacija

ANALIZA ETL ALATA KROZ PRAKTIČNI PRIMJER - MICROSOFT SSIS
ANALIZA ETL ALATA KROZ PRAKTIČNI PRIMJER - MICROSOFT SSIS
Marko Slijepčević
U ovom diplomskom radu izvršiti će se analiza ETL alat Microsoft SQL Server 2012 SSIS. Microsoft SQL Server Integration Service Microsoftova je platforma koja omogućuje poslovnim sustavima integraciju i transformiranje podataka u svoju poslovnu okolinu. Microsoft SSIS omogućuje nam rješavanje kompleksnih poslovnih problematika poput kopiranja i preuzimanja podataka iz različitih izvora, izgradnju i nadogradnju skladišta podataka i njegovo popunjavanje, operacije nad podatcima poput...
ANALIZA I VIZUALIZACIJA PODATAKA S OLIMPIJSKIH IGARA
ANALIZA I VIZUALIZACIJA PODATAKA S OLIMPIJSKIH IGARA
Snežana Mamula
Ovim diplomskim radom obrađena je analiza i vizualizacija Olimpijskih igara. Osim osnovne statističke analize kroz rad su obrađene i mogućnosti predviđanja rezultata za pojedine sportove. Rad je podijeljen na tri djela, a prvi od tih dijelova odnosi se na opis postupaka prikupljanja i pripremu podataka, drugi na osnovnu statističku analizu, a treći na mogućnosti predviđanja budućih rezultata. Osim prikupljanja podataka vezanih uz Olimpijske igre za potrebe rada prikupljeni...
ANALIZA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA
ANALIZA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA
Bruno Petrović
Tema ovog diplomskog rada je analiza projekata financiranih iz EU fondova. Europski fondovi su način na koji Europska Unija pokušava stvoriti jednakost među državama svojih članica, bilo s političke, ekonomske i pravne perspektive. To omogućava tako da financira izrade i provođenje projekata i/ili programa koji su u skladu s politikom Europske Unije i koji teže jednakosti i boljem životu unutar članica EU-a. Diplomski rad prikazuje statističke podatke o dodjeljivanju projekata i...
ANALIZA PYTHONOVIH BIBLIOTEKA ZA VIZUALIZACIJU PODATAKA
ANALIZA PYTHONOVIH BIBLIOTEKA ZA VIZUALIZACIJU PODATAKA
Josip Rožman
Vizualizacija podataka je nužna zbog jednostavnije prezentacije i lakšeg razumijevanja sadržaja korisniku. Vizualizacija svoju primjenu nalazi u svim ljudskim djelatnostima, kao što su ekonomija, geografija, statistika i matematika. Zbog velike potražnje za rješenjem ovog problema, svaki programski jezik razvija biblioteke za vizualizaciju koje korisniku omogućuju lakšu i pregledniju manipulaciju ulaznim podacima. Programski jezik Python koristi mnogo različitih biblioteka za...
ANALIZA UČINKOVITOSTI PARALELNIH APLIKACIJA
ANALIZA UČINKOVITOSTI PARALELNIH APLIKACIJA
Tomislav Šubić
Velik dio znanstvenih istraživanja ovisi o računalnim simulacijama. Superračunala nude znanstvenicima sredstva za simulacije raznih procesa, od klimatskih modela do kemijskih reakcija. Međutim, postizanje dobih performansi aplikacija te optimalnog iskorištavanja dostupnih resursa je zbog kompleksnosti paralelnih programa često vrlo težak zadatak. Razumijevanje performansi paralelnih informacija zahtjeva kompleksna mjerenja, analize i modeliranja. Zbog toga alati za analizu...
ANDROID VIDEO IGRA - COLOR RUN ( IZRADA MOBILNE APLIKACIJE )
ANDROID VIDEO IGRA - COLOR RUN ( IZRADA MOBILNE APLIKACIJE )
Karlo Marunić
Ovaj rad se primarno bavi izradom jednostavne igre za mobilne uređaje sa android operativnim sustavom. Rad je podjeljen u nekoliko cjelina. Uvodom je predstavljena ideja i ciljevi koji obuhvaćaju proces izrade igre i rada. U drugoj cjelini se nalazi povijest video igara. Dok treća sadrži općenito o raznim strojevima video igre i kratki osvrt na njihovu povijest. Razrada teme se odvija u četvrtoj cjelini gdje je predstavljena sama video igra te objašnjena njena mehanika uključujući i...
APLIKACIJA ZA IZDAVANJE RAČUNA
APLIKACIJA ZA IZDAVANJE RAČUNA
Vida Puškarić
Diplomski rad prikazuje cjelokupan proces izrade aplikacije za izdavanje računa. Metodologija prema kojoj je napravljan cjelokupan rad je MIRIS o kojoj je nešto više rečeno u samom radu. Diplomski rad je ustvari nastavak na završni rad. Na osnovu modela procesa, modela podataka i relacijskog modela, napravljena je arhitektura programskog proizvoda, odnosno aplikacija za izdavanje računa. U radu je prikazana sva potrebna i odgovarajuća dokumentacija. Ukratko su pojašnjeni osnovni...
APLIKACIJA ZA MENADŽMENT USLUŽNOG OBRTA
APLIKACIJA ZA MENADŽMENT USLUŽNOG OBRTA
Luka Mandić
Na temelju dokumenta račun napravljena je projektna dokumentacija koja uključuje tablicu opisa dokumenta, dijagram konteksta, dijagram toka podataka, dijagram entiteta i veza i relacijski model. Zatim je napravljena arhitektura programskog proizvoda u kojoj su definirani svi moduli aplikacije, kako bi se uspostavila struktura programa te svi potrebni izbornici, prozori i funkcionalnosti. Za izradu aplikacije koristio se alat Clarion 8 koji je ukratko opisan i objašnjen je proces izrade...
APLIKACIJA ZA OBRAČUN PLAĆA
APLIKACIJA ZA OBRAČUN PLAĆA
Jelena Lovrinović
Na osnovu završnog rada u kojem je postavljen model za informacijski sustav plaća, kreirana je aplikacija za obračun plaća i njena dokumentacija. Aplikacija omogućava izračun mjesečne plaće radnika i ispis platnog lista na osnovu podataka koji se zapisuju u bazu. U dokumentaciji se navodi kratka definicija i opis obračuna plaće, arhitektura programskog proizvoda, opis alata za izradu Clariona, opisani su koraci izrade aplikacije, te su dane upute za korištenje aplikacije.
APLIKACIJA ZA OPERACIJSKI SUSTAV ANDROID
APLIKACIJA ZA OPERACIJSKI SUSTAV ANDROID
Matija Moscatello
Android je najpopularnija platforma za pametne telefone i tablete sa više milijunskom bazom korisnika. Android aplikacije mogu se razvijati u Linux, Windows i OS X razvojnoj okolini. U ovom radu ću opisati arhitekturu Android operacijskog sustava, odnosno funkcije i uloge glavnih 5 slojeva operacijskog sustava. Opisati ću i uvjete za razvoj aplikacija u Windows okolini, alate potrebne za razvoj aplikacija, te faze razvoja aplikacije. Također ću razviti aplikaciju za Android koja će...
APLIKACIJA ZA RAD SKLADIŠTA
APLIKACIJA ZA RAD SKLADIŠTA
Tihana Buršić
Ovaj diplomski rad opisuje postupak izrade aplikacije za rad skladišta točnije za prikaz skladišne kartice. Za izradu aplikacije korišten je programski alat Clarion. Kako bi se aplikacija lakše izradila, napravljena je arhitektura programskog proizvoda na osnovu modela procesa, modela podataka te relacijskog modela. Na kraju je napravljena dokumentacija kako bi korisniku pomogla da shvati rad aplikacije.

Paginacija