Pages

Programski jezik Scratch
Programski jezik Scratch
Ivan Rupčić
U ovom radu se opisuju elementi vizualnog programskog jezika Scratch. Korisnici mogu kreirati programe koristeći se grafičkim programskim blokovima. Pomoću alata za uređivanje i crtanje pozadina i likova mogu se kreirati vlastiti likovi i pozadine. Mogu se kreirati zanimljive igre, poučne animacije i priče. Mogućnosti su neograničene. Posebna pozornost je posvećena kreiranju vlastitih primjera i igara u kojima su korišteni elementi Scratch-a. Kreirane igre su zanimljive, poučne i...
Projekt razvoja računalne igre
Projekt razvoja računalne igre
Vedran Šuštić
U ovaj diplomski rad će pokušati opisati sve faze i aktivnosti koje se događaju prilikom produkcije računalne igre. Korišteni produkcijski plan pokriva sva važna područja koja utječu na uspješnost projekta, te se može koristiti s malim i velikim timovima. U prvome poglavlju je predstavljen kratki uvod, stanje industrije i problematika zadane teme. Navedeni problemi se posebno odnose na neiskusne timove koji tek ulaze u industriju. U drugome poglavlju su navedene i opisane sve...
RASPOZNAVANJE SLOVA UGLATE GLAGOLJICE
RASPOZNAVANJE SLOVA UGLATE GLAGOLJICE
Edvin Močibob
U radu iznosim kako sam izvršio klasifikaciju slova uglate glagoljice pomocu neuronskih mreža. Generirao sam vlastiti skup podataka za treniranje, dok sam za testni skup još iskoristio odrežene dijelove Misala po zakonu rimskog dvora. Klasifikaciju sam izvršio pomocu dvije neuronske mreže. Prva nema skrivenih slojeva dok je druga konvolucijska neuronska mreža. Obje mreže su imale visoku uspješnost kod klasificiranja.
RAZLIČITI MODELI REPREZENTACIJE TEKSTA
RAZLIČITI MODELI REPREZENTACIJE TEKSTA
Tanja Miličić
Mnoge aplikacije koje koriste automatsku klasifikaciju dokumenata, izvlačenje informacija, prepoznavanje govora ovise o statističkim jezičnim modelima. Ovaj rad usmjeren je na zadatak automatske klasifikacije dokumenata ili preciznije na istraživanje različitih statističkih jezičnih modela koji se mogu koristiti za izlucivanje znacajki iz dokumenata. Tradicionalne metode za izradu značajki baziraju se na modelima vreće riječi te se u velikoj mjeri koriste unatoč njihovim...
RAZVOJ APLIKACIJE ZA OPERATIVNI SUSTAV ANDROID
RAZVOJ APLIKACIJE ZA OPERATIVNI SUSTAV ANDROID
Matej Šamanić
Mobilni uređaji s Android operacijskim sustavom najzastupljeniji su u svijetu. Dolaze u raznim oblicima i veličinama, proizvedeni od strane raznih kompanija s različitim hardverom i softverom. U ovom diplomskom radu opisat će se operacijski sustav Android, njegova povijest, verzije, arhitektura i uređaji. Razvojne alate Android SDK i Android Studio moguće je besplatno preuzeti sa službenih stranica te svatko može započeti razvoj nekakve aplikacije. Šahovska otvaranja su tema ove...
RAZVOJ WEB APLIKACIJA MVVM PRISTUPOM
RAZVOJ WEB APLIKACIJA MVVM PRISTUPOM
Danijel Butković
Ovaj rad je nastao iz želje da se više potiče razvoj web aplikacija na strani klijenta i da protok podataka bude što brži među korisnicima u što realnijem vremenu. Većina današnjih web aplikacija su orijentirane na stranu poslužitelja, te kao takve klijent ne dobiva pravovremenu informaciju kada se neki podatak promjeni. U ovom radu ćemo pokazati kako napraviti web aplikaciju koja će korisniku davati pravovremene informacije, te tehnologije koje su danas sve više zastupljene....
RAZVOJ WEB APLIKACIJA NA MEAN PLATFORMI
RAZVOJ WEB APLIKACIJA NA MEAN PLATFORMI
Andrea Babić
U ovom radu govorit ćemo o web aplikacijama i njihovoj izgradnji. Spominjat će se razne platforme za izradu web aplikacija, ali glavni fokus bit će na nešto novijoj platformi koja svakim danom postaje sve poznatija, a to je MEAN platforma. Tema drugog poglavlja je razvoj web aplikacija. Sastoji se od nekoliko podnaslova od kojih je prvi povijesni razvoj. Objasnit ćemo kakve su bile web aplikacije u najranijim danima Interneta, kako su se tijekom vremena mijenjale, poboljšavale, kako...
Razrješavanje višeznačnosti riječi pomoću konkordanci
Razrješavanje višeznačnosti riječi pomoću konkordanci
Matea Smoković
Glavni cilj ovog završnog rada je opisati postupak razrješavanje višeznačnosti riječi s posebnim naglaskom na hrvatski jezik. Navedeni su i detaljno objašnjeni pristupi i metode koje se koriste pri razrješavanju navedenog problema. Ukratko je opisan hrvatski naglasni sustav te alati korišteni za pomoć pri izradi ovog rada. Na posljetku napravljena je detaljna analiza riječi u hrvatskom jeziku s istim grafemskim i prozodijskim slijedom, a različitim značenjem. Prikazani su...
Razvoj Third Person računalne igre u Unity Engineu
Razvoj Third Person računalne igre u Unity Engineu
Marko Vuković
U radu je opisan tijek izrade igre i inspiracija po kojoj je igra rađena. Objašnjeni su asseti iz Unity Store-a koji su se koristili i način na koji se koristio Unity Engine. U početku je opisan rad Unity Engine-a, njegove značajke i povijest razvoja. Razvoj igre je opisan detaljno tako da svatko može napraviti igru poput ove. Igra je rađena za jednog igrača i igra se u trećem licu (eng. Third Person). Spada u žanr akcijskih pucačina. Cilj igre je eliminirati sve neprijatelje u igri
Razvoj Windows aplikacije za iznajmljivače
Razvoj Windows aplikacije za iznajmljivače
Simon Košmrl
Kao praktični dio završnog rada izradio sam Windows aplikaciju za iznajmljivače. Za pristup aplikaciji potrebna je registracija i prijava korisnika. Na glavnom zaslonu korisnik odabire kategoriju stvari koje želi iznajmiti te ga aplikacija usmjerava na zaslon gdje se prikazuju svi oglasi te kategorije koji nisu iznajmljeni. Odabirom oglasa korisnik ima opciju poslati zahtjev za iznajmljivanje. Vlasnik oglasa odlučuje kojem korisniku želi iznajmiti stvar. Oglasi koje trenutni korisnik...
Razvoj android aplikacije "The Guide of Rijeka"
Razvoj android aplikacije "The Guide of Rijeka"
Klara Popović
U ovome završnom radu opisat će se Android operacijski sustav te njegova povijest i arhitektura. Predstavit će se ukratko programski jezici Java i XML koji su ključni dio za programiranje android aplikacije te Windows inačica Android Studija u kojoj je aplikacija „The Guide of Rijeka“ izrađena. To je Android aplikacija za upoznavanje grada Rijeke i u ovom radu će biti predstavljen proces njene izrade. Aplikacija je izgledom minimalna i jednostavna za korištenje, te sadrži link...
Razvoj aplikacije za odabir i narudžbu fotografija
Razvoj aplikacije za odabir i narudžbu fotografija
Davor Zupičić
Cilj je ovog diplomskog rada prikazati izradu Windows desktop aplikacije kroz Windows Presentation Foundation pristup (skraćeno WPF) služeći se .NET tehnologijom. Osim WPF-a, navedeni su i objašnjeni pristupi izrade aplikacija kroz Windows Forms i Universal Windows Platform (skraćeno UWP). Izrađena je aplikacija za odabir i narudžbu fotografija te je prikazano korisničko sučelje aplikacije, nakon čega su navedene i objašnjene ključne klase i funkcije u kôdu. Aplikacija...

Pages