Pages

Postupci određivanja semantčke sličnosti tekstova
Postupci određivanja semantčke sličnosti tekstova
Ernest Marnika
U radu je opisan pojam semantike, semantičkih mjera i sličnosti i vezanih pojmova semantici tekstova. Mjerenje semantičke sličnosti tekstova podrazumijeva pronalaženje sličnosti riječi tj. semantičkih odnosa temeljem nekih od modela opisanih u radu. Opisani modeli koriste biblioteku programskog modula Gensim (Library, G.), programski jezik Python nadograđen do zadnje verzije, a dodatno neki od njih koriste i neuronske mreže. Korišteni modeli su Doc2vec, Word2vec, i LSA. Cilj je...
Poticanje algoritamskog razmišljanja kod učenika u osnovnoj školi
Poticanje algoritamskog razmišljanja kod učenika u osnovnoj školi
Sara Ursić Budim
Primjena edukativnih digitalnih igara u obrazovanju prikladna je za učenike osnovne škole ne samo zbog toga što povećava učinkovitost učenja, već potiče integraciju kodiranja i algoritamskog razmišljanja na maštovit i privlačan način. Cilj rada bio je istražiti mogućnosti za poticanje algoritamskog razmišljanja, osmišljavanjem i igranjem digitalne priče s elementima igre s učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. U okviru praktičnog dijela rada izrađena je...
Povećanje posjećenosti web stranice korištenjem digitalnog marketinga te optimizacije web stranice
Povećanje posjećenosti web stranice korištenjem digitalnog marketinga te optimizacije web stranice
Ivana Puja
Ubrzani razvoj tehnologije otežava praćenje novih trendova zbog svakodnevnih promjena. Za opstanak u današnjem poslovnom svijetu od krucijalne je važnosti praćenje i prilagođavanje tim promjenama. Digitalni marketing je najbrže rastuća i najuzbudljivija grana marketinga danas. To je marketing (oglašavanje) proizvoda ili usluga putem digitalnih kanala, najčešće Interneta. Obuhvaća oglašavanje koje je prikazano na web-stranicama, ali i druge vrste online aktivnosti poput e-pošte...
Predviđanje vremenskog toka turista temeljeno na neuronskoj mreži s povratnom vezom
Predviđanje vremenskog toka turista temeljeno na neuronskoj mreži s povratnom vezom
Maja Gojić
Neuronske mreže se posljednjih godina primjenjuju u mnogim područjima istraživanja. Predviđanje vremenskih serija podataka jedna je od najizazovnijih primjena neuronskih mreža. U sklopu ovog rada predstavljene su umjetne neuronske mreže te način funkcioniranja mreža. Jedna od vrsta neuronskih mreža su mreže s povratnom vezom ili rekurentne neuronske mreže, na kojima je naglasak u ovom radu. Također, kao eksperimentalni dio ovog rada, napravljen je model dugo kratkoročne memorije...
Pregled i analiza alata za modeliranje baza podataka
Pregled i analiza alata za modeliranje baza podataka
Marjana Bjelić
Ovaj rad prikazuje usporedbu i analizu pet alata za modeliranje baza podataka – MySQL Workbench, Open ModelSphere, Dia, Microsoft Visio i Oracle SQL Developer Data Modeler. Uvriježena mišljenja su da je MySQL Workbench spor, Open ModelSphere nije dizajnerski lijep i dodavanje atributa je zahtjevno, te da je Dia najbolji i najjednostavniji alat od ponuđenih. Na drugu stranu, mišljenja su da Microsoft Visio ima najveći broj funkcionalnosti no previsoku cijenu, dok Oracle SQL Developer...
Pregled i usporedba alata za analizu znanstvene kolaboracije
Pregled i usporedba alata za analizu znanstvene kolaboracije
Marta Stašić
Scientometrija i bibliometrija su dvije srodne grane znanosti koje proučavaju kvantitativne značajke znanstvenog istraživanja i znanstvene literature. Znanstvena kolaboracija, odnosno suradnja među znanstvenicima koji zajedničkim radom stječu nova znanja i dolaze do novih spoznaja se može vizualizirati kroz bibliometrijske mreže. Kolaboracija je oblik društvene mreže stoga ju možemo analizirati i vizualizirati alatima koji se bave društvenim mrežama. Alati UCINET i NetDraw su...
Prepoznavanje lica uz pomoć Android aplikacije
Prepoznavanje lica uz pomoć Android aplikacije
Robert Cvjetković
U praktičnom dijelu razvijen je klijent-server sustav koji će omogućiti raspoznavanje lica osobe na mobilnom uređaju. Kako bi se zahtjev slao s klijenta razvijen je web servis koji može prepoznati jedno ili više lica, zaprimati i vraćati HTTP odgovore i ažurirati bazu podataka na serveru. Na serveru je formirana baza lica koja se koristi za učenje i testiranje modela za detekciju lica. Za klijenta je razvijena mobilna aplikacija kojom se može prikupljati slike lica i komunicirati...
Primjena algoritama umjetne inteligencije u računalnoj igri Mlin
Primjena algoritama umjetne inteligencije u računalnoj igri Mlin
Antonio Brčić
U ovom radu osmišljen je jednostavan algoritam kalkulacije prioriteta koji će za tradicionalnu igru „Mlin“ ili engl. Nine men's Morris, ili „Mills“ tražiti najpovoljniju poziciju figurice te najpovoljnije mjesto gdje pomaknuti istu figuricu kako bi napravio mlin, ili spriječio igrača da napravi svoj mlin. Igra je napravljena u alatu za izradu igara Unity.
Primjena grafičkih kartica u obradi slike
Primjena grafičkih kartica u obradi slike
Andrea Toić
U radu je opisana arhitektura modernih grafičkih kartica i osnovni principi paralelnog programiranja zasnovanom na CUDA programskoj strukturi. Zatim slijedi pregled alata za obradu slika s posebnim osvrtom na alate prilagođene radu sa grafičkim karticama. Alat za obradu slika Photoshop korišten je za ispitivanje razlike u brzini obrade slike kad se izvodi na računalu domaćina (CPU) i grafičkoj kartici (GPU).
Primjena informacijskih tehnologija u psihometriji
Primjena informacijskih tehnologija u psihometriji
Jasmin Abou Aldan
Svjedoci smo da se danas sve više ljudi uspoređuju i iz mnoštva se odabiru samo oni pojedinci koji zadovoljavaju neke predodređene uvjete. U najranijim počecima to su bila testiranja zadovoljava li neko dijete kriterije ulaska u neki vrtić ili zadovoljava li neka osoba kriterije ulaska u vojsku (Miller & Lovler, 2016). Danas se te provjere primjenjuju u skoro svakom dijelu života (zapošljavanja, dijagnosticiranja mentalnih bolesti, vozački ispit, itd.), a najčešće se provode od...
Primjena strojnog učenja u šahu
Primjena strojnog učenja u šahu
Jovan Jokić
Cilj ovog diplomskog rada je izgraditi model evaluacije šahovskih pozicija koji upošljava isključivo informacije esktrahirane iz mrežnih značajki pozicija šahovskih figura na ploči. Međusobni odnosi figura na šahovskoj ploči, kao i odnosi figura i polja koja okupiraju, koji opisuju određene taktičke i strateške elemente koje tipično nalazimo u tijeku šahovske partije, će se modelirati kompleksnom mrežom. Ideja je pokazati da koristeći samo određene mjere koje opisuju...
Proceduralno generiranje planeta
Proceduralno generiranje planeta
Marko Sišul
U ovom radu je prikazano proceduralno generiranje planeta korištenjem grafova. Detaljno je opisan način i proces izrade planeta te svi algoritmi korišteni u njegovoj izradi. Opisane su klase koje su potrebne u grafu za opis planeta te algortmi koji su korišteni u procesu generacije i njihov utjecaj na samu strukturu planeta.

Pages