Pages

Podatkovna analitika na primjeru hrvatskog turizma
Podatkovna analitika na primjeru hrvatskog turizma
Sanja Jotić
U radu je provedena analitika hrvatskog turizma na podacima prikupljenim sa stranica Državnog zavoda za statistiku i Turističke zajednice općine Plitvička jezera. Za preuzimanje podataka izrađene su Python skripte čija funkcionalnost je detaljno opisana u radu. Uz navedene podatke preuzete su i recenzije za četiri najposjećenija hotela u Plitvičkim jezerima sa stranice TripAdvisor. Analiziran je granični promet u kojem sudjeluju domaći i strani turisti, kružna putovanja stranih...
Pogon otvorenog koda za izradu 2D i 3D igara Godot
Pogon otvorenog koda za izradu 2D i 3D igara Godot
Kristijan Faust
Godot je pogon otvorenog koda za izradu 2D i 3Digara dostupan pod MIT licencom. Razvojna okolina radi na Linux, macOS, Windows i drugim operacijskim sustavima, a moguće je izrađivati igre za osobna računala, konzole te mobilne i mrežne platforme. Sam pogon realiziran je kroz C++ programski jezik, dok izrada igara moguća je korištenjem programskog jezika C++, C# ili GDScript. GDScript je programski jezik specifično osmišljen za potrebe pogona te je sintaktički vrlo sličan...
Poslovna aplikacija za ZOO nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za ZOO nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Luka Otočan
U prvome dijelu ukratko je objašnjeno što su nam baze podataka i relacijske baze podataka. Zatim slijedi kratki opis programa i njegova povijest u kojemu izrađujemo aplikaciju za bazu podataka. Slijedom toga imamo prikaz grafički prikaz modela podataka i prijevod modela u relacijski model. U glavnom dijelu rada nalazi se prikaz rada i funkcionalnosti aplikacije po procedurama. Imamo i prikaz izvješća te prikaz rada aplikacije. Rad završavamo vlastitim zaključkom i usporedbom s drugim...
Poslovna aplikacija za agenciju za nekretnine nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za agenciju za nekretnine nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Antonio Boban
U ovom završnom radu prikazana je izrada poslovne aplikacije za agenciju za nekretnine nad relacijskom bazom podataka u programskom alatu Clarion. Agencije za nekretnine koriste ovakvu aplikaciju kao bazu podataka. U aplikaciji je moguće izvršavati četiri osnovne operacije (CRUD), a to su pregled, dodavanje, brisanje i izmjena zapisa. Model podataka izrađen je u aplikaciji Visio, dok su rječnik i sama aplikacija izrađeni u Clarionu. U uvodu ovog završnog rada detaljnije je opisana i...
Poslovna aplikacija za dostavnu službu nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za dostavnu službu nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Luka Štorić
Rad se bavi izradom poslovne aplikacije za dostavnu službu nad relacijskom bazom podataka. Početni dio objašnjava potrebu za takvom aplikacijom te njezinu upotrebu u stvarnom svijetu. Tu su još rastumačeni alati koji se koriste za izradu takve aplikacije te sam alat (Clarion) u kojem je ona napravljena za potrebe ovog rada. Sam opis izrade podijeljen je u tri dijela: izrada relacijskog modela i modela EV odabranog poslovnog sustava, izrada rječnika te izrada same aplikacije. Svaki je...
Poslovna aplikacija za građevinski obrt
Poslovna aplikacija za građevinski obrt
Maša Šimičić
U ovom diplomskom radu opisan je postupak planiranja i stvaranja poslovne aplikacije za građevinski obrt „Šimičić“ nad Oracle bazom podataka. Poslovna aplikacija obuhvaća osnovne poslovne aktivnosti manjeg privatnog obrta za građevinu na otoku Rabu kao što je pružanje usluga investitorima, evidencija podataka o zaposlenicima ili unos podataka o izlaznim dokumentima sustava. Procesu izrade aplikacije prethodila je analiza poslovnog sustava te na temelju toga oblikovanje dijagrama...
Poslovna aplikacija za krojačnicu nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za krojačnicu nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Mia Puriš
U radu opisan je postupak izrade poslovne aplikacije za krojačnicu u programskom alatu Clarion 10. Krajnji rezultat je aplikacija (odnosno baza podataka) pomoću koje klijent bira usluge koje su mu potrebne, krojača i krojačnicu koja mu s obzirom na mjesto više odgovara. U samome uvodu opisan je programski alat koji je korišten i kako je rad strukturiran. Sljedeći je model podataka s grafičkim prikazom komponenata od kojih se sastoji uz objašnjenje. Nakon toga slijedi prikaz...
Poslovna aplikacija za prometne prekršaje nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za prometne prekršaje nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Filip Baša
U ovom završnom radu prikazana je izrada poslovne aplikacije za prometne prekršaje nad relacijskom bazom podataka u programu Clarion. Poslovna aplikacija prikazuje bazu podataka svih prekršaja vozača, njihovih vozila i polica osiguranja. Podatke je moguće dodavati, izmjenjivati i brisati. Nad nekim tablicama moguća je pretraga po odabranom stupcu, te sortiranje po stupcu. U prvim poglavljima opisani su pojmovi baza podataka, RAD alata i Clarion programa koji je korišten za izradu...
Poslovna aplikacija za taxi prijevoz nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za taxi prijevoz nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Josipa Katić
U ovom završnom radu je prikazana izrada poslovne aplikacije za taxi prijevoz u programskom alatu Clarion. Poslovna aplikacija osmišljena je na način da predstavlja bazu podataka za taxi službu. U bazu je moguće dodavati nove podatke, te izmjenjivati i brisati postojeće podatke. U aplikaciju se spremaju podaci o taxi službama, vozačima koji rade u određenoj taxi službi, automobilima koje posjeduje taxi služba, korisnicima koje koriste usluge prijevoza te računima koje je taxi...
Poslovno izvještavanje iz skladišta podataka –  Pro Power BI Desktop priručnik
Poslovno izvještavanje iz skladišta podataka – Pro Power BI Desktop priručnik
Iris Babić
Poslovna inteligencija je glavni trend u poslovnom svijetu jer u svakoj poslovnoj organizaciji današnjice postoji potreba za optimizacijom poslovnih procesa, poboljšanjem poslovanja te praćenjem poslovnog okruženja i uspješnosti poslovanja. Za provedbu postupaka koriste se razne tehnologije, odnosno razni alati za poslovno izvještavanje koji pružaju mogućnost učitavanja, transformacije i vizualizacije podataka. Neke od tehnologija koje se nalazi u pozadini poslovne inteligencije su...
Postupci analize kompleksnih mreža poveznica na Wikipediji
Postupci analize kompleksnih mreža poveznica na Wikipediji
Marco Krevatin
Diplomski rad primarno se bavi prikupljanjem, obradom i analizom mreže poveznica na Wikipediji. Pri tome su definirani neki osnovni pojmovi i termini vezani uz prikupljanje, obradu i analizu, te termini koji su nam bitni za shvaćanje rada i njegove ideje. Fokus rada je postavljen na postupcima prikupljanja i obrade podataka. Bit rada je prikazati jedan od načina prikupljanja podataka kroz Python programski jezik, te analizu prikupljenih podataka u Gephi alatu uz vanjsku pomoć Louvain...
Postupci mjerenja semantičke sličnosti tekstova
Postupci mjerenja semantičke sličnosti tekstova
Ivan Kisiček
U ovom diplomskom radu biti će opisani postupci za mjerenje semantičke sličnosti tekstova povodom čega je napravljena i detaljna analiza postupaka za otkrivanje semantičkih sličnosti. Predstaviti ću i opisati metode i algoritme koji se koriste u svrhu određivanja sličnosti tekstova. Opisati ću i programski sustav koji će određivati sličnosti izvornih tekstova. Dva su osnovna pristupa u mjerenju semnatičke sličnosti tekstova; prvi se zasniva na korpusima (engl. corpusbased ...

Pages