Paginacija

Poslovna aplikacija za građevinski obrt
Poslovna aplikacija za građevinski obrt
Maša Šimičić
U ovom diplomskom radu opisan je postupak planiranja i stvaranja poslovne aplikacije za građevinski obrt „Šimičić“ nad Oracle bazom podataka. Poslovna aplikacija obuhvaća osnovne poslovne aktivnosti manjeg privatnog obrta za građevinu na otoku Rabu kao što je pružanje usluga investitorima, evidencija podataka o zaposlenicima ili unos podataka o izlaznim dokumentima sustava. Procesu izrade aplikacije prethodila je analiza poslovnog sustava te na temelju toga oblikovanje dijagrama...
Poslovna aplikacija za krojačnicu nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za krojačnicu nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Mia Puriš
U radu opisan je postupak izrade poslovne aplikacije za krojačnicu u programskom alatu Clarion 10. Krajnji rezultat je aplikacija (odnosno baza podataka) pomoću koje klijent bira usluge koje su mu potrebne, krojača i krojačnicu koja mu s obzirom na mjesto više odgovara. U samome uvodu opisan je programski alat koji je korišten i kako je rad strukturiran. Sljedeći je model podataka s grafičkim prikazom komponenata od kojih se sastoji uz objašnjenje. Nakon toga slijedi prikaz...
Poslovna aplikacija za prometne prekršaje nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za prometne prekršaje nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Filip Baša
U ovom završnom radu prikazana je izrada poslovne aplikacije za prometne prekršaje nad relacijskom bazom podataka u programu Clarion. Poslovna aplikacija prikazuje bazu podataka svih prekršaja vozača, njihovih vozila i polica osiguranja. Podatke je moguće dodavati, izmjenjivati i brisati. Nad nekim tablicama moguća je pretraga po odabranom stupcu, te sortiranje po stupcu. U prvim poglavljima opisani su pojmovi baza podataka, RAD alata i Clarion programa koji je korišten za izradu...
Poslovna aplikacija za sajam knjiga Interliber nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za sajam knjiga Interliber nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Silvija Rigler
Završni rad prikazuje izradu poslovne aplikacije za sajam knjiga Interliber nad relacijskom bazom podataka u programskom alatu Clarion. Aplikacija izvršava osnovne CRUD operacije (pregled, dodavanje, brisanje i izmjena zapisa. Navedene su i opisane sve metode koje su korištene u izradi. Detaljan opis završnog rada nalazi se u uvodu, a rezultat završnog rada je funkcionalna poslovna aplikacija.
Poslovna aplikacija za taxi prijevoz nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Poslovna aplikacija za taxi prijevoz nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Josipa Katić
U ovom završnom radu je prikazana izrada poslovne aplikacije za taxi prijevoz u programskom alatu Clarion. Poslovna aplikacija osmišljena je na način da predstavlja bazu podataka za taxi službu. U bazu je moguće dodavati nove podatke, te izmjenjivati i brisati postojeće podatke. U aplikaciju se spremaju podaci o taxi službama, vozačima koji rade u određenoj taxi službi, automobilima koje posjeduje taxi služba, korisnicima koje koriste usluge prijevoza te računima koje je taxi...
Poslovna aplikacija za upravljanje sastancima u poduzeću nad relacijskom bazom podataka (Clarion)
Poslovna aplikacija za upravljanje sastancima u poduzeću nad relacijskom bazom podataka (Clarion)
Marina Kaluža
Baza podataka (BP) predstavlja kolekciju podataka, ograničenja i operacija koji reprezentiraju neke aspekte realnoga svijeta. Dakle, BP je model neke aplikacijske domene. Cilj rada je izgraditi aplikaciju za potrebe procesa upravljanja sastancima u nekom poduzeću. Aplikacija će biti izgradena nad relacijskom BP pomoću RAD alata Clarion. Na početku će biti specificirani zahjevi i potrebne značajke aplikacije. Sljedeći korak bit će dizajn baze podataka, odnosno izrada modela...
Poslovno izvještavanje - analiza alata PowerPivot za Excel
Poslovno izvještavanje - analiza alata PowerPivot za Excel
Marija Kostelac
Poslovno izvještavanje je aktivnost koju provode tvrtke kako bi analizirale svoje poslovanje, pratile stanje poslovanja ili čak kako bi izložile neke ideje i poslovne ponude suradnicima. Do potrebe za analizom došlo je uslijed stvaranja velikih količina podataka automatizacijom poslovnih procesa. Poslovno izvještavanje omogućuje vodstvu tvrtke da donosi točne i pravovremene odluke koje mogu unaprijediti poslovanje. Predstavit ćemo alat Power Pivot za poslovno izvještavanje koji...
Poslovno izvještavanje iz skladišta podataka –  Pro Power BI Desktop priručnik
Poslovno izvještavanje iz skladišta podataka – Pro Power BI Desktop priručnik
Iris Babić
Poslovna inteligencija je glavni trend u poslovnom svijetu jer u svakoj poslovnoj organizaciji današnjice postoji potreba za optimizacijom poslovnih procesa, poboljšanjem poslovanja te praćenjem poslovnog okruženja i uspješnosti poslovanja. Za provedbu postupaka koriste se razne tehnologije, odnosno razni alati za poslovno izvještavanje koji pružaju mogućnost učitavanja, transformacije i vizualizacije podataka. Neke od tehnologija koje se nalazi u pozadini poslovne inteligencije su...
Postupci analize kompleksnih mreža poveznica na Wikipediji
Postupci analize kompleksnih mreža poveznica na Wikipediji
Marco Krevatin
Diplomski rad primarno se bavi prikupljanjem, obradom i analizom mreže poveznica na Wikipediji. Pri tome su definirani neki osnovni pojmovi i termini vezani uz prikupljanje, obradu i analizu, te termini koji su nam bitni za shvaćanje rada i njegove ideje. Fokus rada je postavljen na postupcima prikupljanja i obrade podataka. Bit rada je prikazati jedan od načina prikupljanja podataka kroz Python programski jezik, te analizu prikupljenih podataka u Gephi alatu uz vanjsku pomoć Louvain...
Postupci mjerenja semantičke sličnosti tekstova
Postupci mjerenja semantičke sličnosti tekstova
Ivan Kisiček
U ovom diplomskom radu biti će opisani postupci za mjerenje semantičke sličnosti tekstova povodom čega je napravljena i detaljna analiza postupaka za otkrivanje semantičkih sličnosti. Predstaviti ću i opisati metode i algoritme koji se koriste u svrhu određivanja sličnosti tekstova. Opisati ću i programski sustav koji će određivati sličnosti izvornih tekstova. Dva su osnovna pristupa u mjerenju semnatičke sličnosti tekstova; prvi se zasniva na korpusima (engl. corpusbased ...
Postupci određivanja semantčke sličnosti tekstova
Postupci određivanja semantčke sličnosti tekstova
Ernest Marnika
U radu je opisan pojam semantike, semantičkih mjera i sličnosti i vezanih pojmova semantici tekstova. Mjerenje semantičke sličnosti tekstova podrazumijeva pronalaženje sličnosti riječi tj. semantičkih odnosa temeljem nekih od modela opisanih u radu. Opisani modeli koriste biblioteku programskog modula Gensim (Library, G.), programski jezik Python nadograđen do zadnje verzije, a dodatno neki od njih koriste i neuronske mreže. Korišteni modeli su Doc2vec, Word2vec, i LSA. Cilj je...
Poticanje algoritamskog razmišljanja kod učenika u osnovnoj školi
Poticanje algoritamskog razmišljanja kod učenika u osnovnoj školi
Sara Ursić Budim
Primjena edukativnih digitalnih igara u obrazovanju prikladna je za učenike osnovne škole ne samo zbog toga što povećava učinkovitost učenja, već potiče integraciju kodiranja i algoritamskog razmišljanja na maštovit i privlačan način. Cilj rada bio je istražiti mogućnosti za poticanje algoritamskog razmišljanja, osmišljavanjem i igranjem digitalne priče s elementima igre s učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. U okviru praktičnog dijela rada izrađena je...

Paginacija