Paginacija

Mjerenje performansi računala
Mjerenje performansi računala
David Felbar
Cilj ovog rada je pobliže objasniti karakteristike koje definiraju performanse komponenti računala. Razrada teme svake komponente obrađene se zasniva na razmatranju dijelova komponenti i novih tehnologija povezanih s njima kako bi se dobio uvid u način rada pojedine komponente. Nakon opisa glavnih dijelova komponente slijedi opis metoda mjerenja performansi, gdje je naglasak stavljen na raščlambu mjerenja performansi svih operacija koje određena komponenta može odrađivati....
Mobilne aplikacije u javnim poslovima
Mobilne aplikacije u javnim poslovima
Petra Minić
U završnom radu predstavljen je razvoj prototipa aplikacije za naručivanje lijekova u ljekarni. Na temelju prototipa može se definirati osnovna funkcionalnost aplikacije i potrebne karakteristike kako bi se zadovoljili zahtjevi korisnika, a dizajn aplikacije i unaprjeđenje funkcionalnost doraditi će se prije nastanka završnog proizvoda koji će biti plasiran na tržište. Završni rad se sastoji od ukupno pet dijelova, uključujući uvod i zaključak. U prvom, uvodnom dijelu iznesena...
Modeli klasifikacije u alatu Scikit-Learn Python
Modeli klasifikacije u alatu Scikit-Learn Python
Tamara Blažević
U ovom završnom radu glavni je cilj opisati i pojasniti postupak klasifikacije u strojnom učenju. Opisan je pojam klasifikacije te dana predodžba o tome kako funkcionira i gdje se koristi. Navedeni su i detaljno objašnjeni neki od značajnijih algoritama za klasifikaciju od kojih je jedan kasnije korišten na problemu razrješavanja višeznačnosti u hrvatskom jeziku. Također, ukratko je opisan naglasni sustav u hrvatskom jeziku i problem višeznačnosti riječi. Prikazana je primjena...
Modeli klasteriranja u alatu Scikit-Learn Python
Modeli klasteriranja u alatu Scikit-Learn Python
Iva Pauletić
Ovaj završni rad prikazuje modele klasteriranja u alatu Scikit-Learn Python. U uvodnom se dijelu navode definircije osnovnih pojmova, zatim se nabrajaju vrste klasteriranja te mogući ulazni podaci koji se prihvaćaju. U radu su također za svaki algoritam opisani način na koji se vrši postupak klasteriranje, osnovne karakteristike te vizualizacija. Objašnjeno je i samo ocjenjivanje učinkovitosti klasteriranja gdje se spominju prilagođeni Rand indeks, rezultati bazirani na...
Modeliranje i izrada uzoraka primjenom 3d printera
Modeliranje i izrada uzoraka primjenom 3d printera
Tanja Maltar
U ovom radu objašnjena je povijest brze izrade prototipa i svaka tehnologija aditivne proizvodnje s prednostima i nedostacima te materijalima koje može koristiti. Opisana su područja primjene i zapaženi rezultati primjene 3D tehnologija na pojedinim područjima. Spomenuti su potrebni softveri za modeliranje 3D objekta i web stranice koje nude pristup gotovim modelima. U praktičnom dijelu opisan je program kojim je kreiran model za printanje, korišteni 3D printer i dobiven rezultat.
Mogućnosti i izazovi korištenja pametnih mobilnih uređaja za osobe s intelektualnim teškoćama
Mogućnosti i izazovi korištenja pametnih mobilnih uređaja za osobe s intelektualnim teškoćama
Filip Baša
Napredovanje tehnologije zadnjih godina dovelo je i do povećanja izrade aplikacija i tehnoloških proizvoda za osobe s teškoćama u razvoju. Izrađena su pomagala za tipkanje, pisanje, razumijevanje riječi pa čak i smart home uređaji koji cijeli dom pretvaraju u dom navođen pomoću pokreta. Mobilne aplikacije kojima ću se najviše posvetiti su izrađene za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama. Postoji nekoliko kategorija intelektualnih teškoća podijeljene prema IQ kvocijentu....
NAOČALE ZA VIRTUALNU STVARNOST
NAOČALE ZA VIRTUALNU STVARNOST
Mihaela Blašković
Tema ovog završnog rada su naočale za virtualnu stvarnost. Rad sadrži sedam poglavlja. U prvom poglavlju predstavljam temu u malo širem kontekstu. Slijedi kratki povijesni prikaz razvoja virtualne stvarnosti te klasifikacija uređaja. U Trećem poglavlju su definirani osnovni dijelovi naočala za virtualnu stvarnost i njihova svojstva te princip rada. Četvrto poglavlje je okosnica ovog završnog rada, tu se nalaze usporedbe modela. Slijede zaključak u kojem je dan osobni osvrt na temu,...
NAPREDNI ALGORITMI TIPA "PODIJELI PA VLADAJ"
NAPREDNI ALGORITMI TIPA "PODIJELI PA VLADAJ"
Ana Radičanin
U ovom ću diplomskom radu opisati algoritamsku tehniku "podijeli pa vladaj" i nekoliko primjera algoritama razvijenih tom tehnikom. Opisati ću problematiku kojom se bavi svaki od tih algoritama te kako primijeniti korake tehnike "podijeli pa vladaj" na tim konkretnim primjerima. Analizirati ću vremensku kompleksnost algoritama primjenom Master metode koju ću prethodno objasniti. Algoritme ću implementirati u programskom jeziku C++ te objasniti detalje implementacije. Navesti ću i ...
NEKONZISTENTNOSTI U PRIKAZIMA SUČELJA KOD ANDROID MOBILNIH APLIKACIJA
NEKONZISTENTNOSTI U PRIKAZIMA SUČELJA KOD ANDROID MOBILNIH APLIKACIJA
Jan Božić
Android mobilni uređaji dolaze u raznim oblicima i veličinama, proizvedeni od strane raznih kompanija s različitim hardverom i softverom. Osim toga, postoje mnoge aktivne verzije Android sustava koje dodatno povećavaju stupanj fragmentacije operacijskog sustava. Iz tih razloga dodatno je otežan razvoj aplikacija za Android, kod kojeg programeri moraju optimizirati aplikacije da rade na nizu različitih uređaja, što može biti vrlo izazovno te oduzeti mnogo vremena. U ovom...
Napadi tipa Man-in-the-middle na HTTPS i njihovo prepoznavanje
Napadi tipa Man-in-the-middle na HTTPS i njihovo prepoznavanje
Dominik Varelija
Tematika ovog rada je zaštita korisnika na internetu u posebnom slučaju kada imamo treću stranu koja pokušava preuzeti pakete koji se šalju između korisnika. Takva osoba ili program naziva se "Man in the middle" i nije uvijek malicioznog karaktera. Mnogi antivirusi koriste MITM tehnike kako bi pregledali promet. Problem nastaje kada se poruke šalju bez enkripcije ili sa slabim verzijama enkripcija. Zbog toga sve više stranica koriste HTTPS protokol sa nekom verzijom TLS protokola...
NoSQL baze podataka - Oracle NoSQL kroz praktične primjere
NoSQL baze podataka - Oracle NoSQL kroz praktične primjere
Mia Markanović
NoSQL ili nerelacijska baza podataka termin je koji se koristi za baze podataka koje su najbolji izbor za velike, web aplikacije gdje je potrebna veća skalabilnost i brzina. Zbog napretka razvoja i korištenja web aplikacija potrebno je pružiti usluge milijardama korisnika i uređaja kao što su pametni mobiteli, tableti, internet TV-i te ostali pametni uređaji. Za razliku od relacijskih baza podataka koje pohranjuju strukturirane podatke u tablice gdje postoje stupci i reci te se među...
Notacije za modeliranje podataka
Notacije za modeliranje podataka
Ema Mataja
U ovom radu razrađene su različite notacije za modeliranje podataka. Opisane su najvažnije notacije, istaknute su njihove definicije te najvažniji pojmovi koji se odnose na svaku od njih. Za svaku od notacija navedeni su primjeri koji su detaljno opisani i razrađeni. Notacije odabrane i obrađene u ovom radu su: Entiteti veze (metodologije MIRIS), Crow's foot ili takozvana IE notacija, Barkerova notacija, IDEF1x notacija (metodologije IDEF) te Dijagram klasa (iz UML). Za istaknute...

Paginacija