Paginacija

Izrada računalne igre u alatu UNITY
Izrada računalne igre u alatu UNITY
Filip Bandalo
Računalne igre su igre koje se igraju pomoću računala. Danas je ovo jedan on najpopularnijih načina zabave u svijetu. Računalne igre se neprestano razvijaju te postaju važniji gospodarski čimbenik. Procijenjeno je da današnja gaming industrija zarađuje više od filmske i glazbene industrije i još uvijek raste. Osnovni zahtjevi videoigara su izlazni grafički uređaji (najčešće monitor), te ulazni grafički uređaji. Novije igre zahtijevaju grafički procesor i mrežnu...
Izrada videoigre Jolly Roger u alatu Unity
Izrada videoigre Jolly Roger u alatu Unity
Antonio Ban
U ovom radu opisuje se izrada videoigre Jolly Roger. Definirana je razlika između tipa i žanra videoigara. Jolly Roger je po tipu platformer, a po žanru akcijska igra. Cilj igre je dovesti glavnog lika Jolly Rogera do njegovog broda. U radu se također nalazi i opis alata Unity koji je korišten prilikom razvoja igre kako bi se ostvarila potrebna funkcionalnost objekata u igri, kao što je upravljanje likom i kretanje na sceni, određivanje fizike objektima, računanje rezultata i...
Izrada web aplikacije za oglašavanje i iznajmljivanje turističkih objekata
Izrada web aplikacije za oglašavanje i iznajmljivanje turističkih objekata
Mihael Pavlaković
U završnom radu opisan je cijeli postupak i koncept izrade web aplikacije Svijet Apartmana. Svijet Apartmana je e-commerce aplikacija koja služi za iznajmljivanje apartmana, soba ili kuća na internetu. Na početku se pojašnjavaju osnovni pojmovi, korištene aplikacije i alati kako bi se čitatelj lakše uputio u sam proces izrade aplikacije. Nakon toga se detaljno opisuju elementi aplikacije gdje su kroz slikovni prikaz gotove web aplikacije opisane funkcionalnosti pojedinih elemenata...
Izrada web aplikacije za stvaranje i upravljanje radnim nalozima
Izrada web aplikacije za stvaranje i upravljanje radnim nalozima
Luka Ćavar
Web aplikacijama smatraju se računalni programi koji koriste web tehnologiju i web preglednike za omogućivanje korisnicima slanje i dohvaćanje podataka iz neke udaljene baze podataka, odnosno poslužitelja. Web aplikacija Radni nalozi namijenjena je za stvaranje i upravljanje radnim nalozima. Radni nalozi dokumenti su koji sadrže informacije i detalje o određenom poslu poduzeća te sve potrebne dokumentacije kako bi se zahtjev odobrio. Cilj ovog završnog rada je digitalizirati unos...
Izrada web sjedišta “Oglasnik“ i marketinške kampanje za njegovu promociju
Izrada web sjedišta “Oglasnik“ i marketinške kampanje za njegovu promociju
Nikolina Ljubičić
Cilj ovog diplomskog rada bio je razviti web sjedište Oglasnik, a potom izraditi pripadajuću marketinšku kampanju za njegovu promociju. Web sjedište je razvijeno u Vue.js i Nuxt.js frameworcima. Dodatno, se je koristio HTML i JavaScript. Za bazu podataka korišten je Firebase. Za potrebe dizajna korišten je CSS i SCSS. Tijekom pisanje koda koristila se BEM metodologija koja je pripomogla u konzistentnom pisanju koda. Za potrebe web sjedišta Oglasnik provelo se je strateško...
JAVA APLIKACIJA ZA UČENJE GRAMATIKE
JAVA APLIKACIJA ZA UČENJE GRAMATIKE
Marijan Bistre
Sve bržim razvojem tehnologije raste i potreba za korištenjem računala, a u novije vrijeme i mobilnih uređaja ne samo u privatne svrhe već i u drugim sferama ljudskoga djelovanja. U radu ćemo se usmjeriti na uporabu računala i mobilnih uređaja u obrazovanju. Sve više škola koristi tablete u nastavi i prilagođavaju poučavanje nastavnoga sadržaja ovome nastavnom pomagalu. No, nerijetko prilagodba izvedbe nastavnoga sadržaja nije dovoljna kako bi učenicima ono bilo zanimljivo,...
Java aplikacija za prodaju karata
Java aplikacija za prodaju karata
Dino Vlahović
Cilj diplomskog rada je izraditi prototip aplikacije za prodaju karata u programskom jeziku Java prema MVC ( engl. Model-view-controller) obrascu softverske arhitekture. U radu će se opisati što je softverska arhitektura, načela kojima bi se trebalo voditi prilikom izrade aplikacije, metode za dizajn softverskih programa, te obrasci razvoja softverske arhitekture. Opisat će se i proces izrade same baze podataka i aplikacije , te će se objasniti sama baza i dijelovi koda. Biti će...
JavaScript i moderni razvoj aplikacija
JavaScript i moderni razvoj aplikacija
Raul Sušanj Samolov
Zadatak ovog diplomskog rada je detaljan opis razvoja modernih aplikacija koje su napisane u JavaScript programskom jeziku i imaju za cilj da se mogu pokretati na raznovrsnim uređajima i platformama korištenjem programskog jezika JavaScript. Diplomski rad se bavi opisivanjem tehničkog i ekonomskog dijela razvoja aplikacija s detaljnim opisivanjem načina rada JavaScripta s naglaskom na njegove prednosti i mane te pomoćne alate koji su kompatibilni za korištenje.
Jednostavni Blockchain sustav u c++
Jednostavni Blockchain sustav u c++
Gabriel Saganić
Blockchain koncept teoretski je zamšljen još 90ih godina ali za praktičnu primjenu čekalo se sljedećih 20 godina. 2008. godine pod pseudonimom Satoshi Nakamoto stvorio je kod za kriptovalutu Bitcoin. Sam koncept i tehnologije koje se primjenjuju u ovome radu rezultat su brojnih istraživanja na područiju matematike, kriptografije i računalne sigurnosti. U ovom radu objasniti ću sa teoretske strane koncept blockchaina i njegovih osnovnih elementa. Svaki element, funkcije i procesi...
KORIŠTENJE VIDEA NA WEBU
KORIŠTENJE VIDEA NA WEBU
Matea Anđelić
Video dodaje nove i bogatije informacije multimedijskoj prezentaciji i povećava atraktivnost i razumljivost za korisnika. Koristi se sve češće jer razvojem tehnologije su sve više prisutna računala, ali i mobilni uređaji visokih performansi. Video je potrebno komprimirati jer čak i jedna sekunda zauzima puno memorije. Dva su glavna načina korištenja videa na webu: preuzimanje i strujanje. Uključivanje videa u web vrši se pomoću standardiziranih tehnologija, putem različitih Web...
KRIPTOGRAFIJA U RAČUNALNIM MREŽAMA
KRIPTOGRAFIJA U RAČUNALNIM MREŽAMA
Ivan Žufić
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati što je to uopće kriptografija, čime se bavi te koji sve kriptografski sustavi postoje. Za početak ćemo se upoznati sa osnovnim pojmovima kriptografije, nakon toga prikazane su metode i algoritmi kriptografije koji se dijele na simetrične i asimetrične. Vidjet ćemo i kako je iskorištena kriptografija u ulozi napadača te kakvi sve napadi na računalne mreže postoje. Nakon toga slijedi poglavlje koje opisuje kriptoanalizu, a nakon toga prikazani...
KVALITETA PODATAKA ZA POTPORU POSLOVNOM ODLUČIVANJU
KVALITETA PODATAKA ZA POTPORU POSLOVNOM ODLUČIVANJU
Mladen Čorak
Diplomski rad bavi se problematikom kvalitete podataka i njenog utjecaja na poduzeće. Osim utjecaja na proces odlučivanja, kvaliteta podataka utječe i na poslovanje poduzeća u cjelini. Pored kvalitete, tipova podataka, tipova informacijskog sustava, istraživačkih pitanja u kvaliteti podataka, dimenzije kvalitete podataka i značaja skladištenja podataka, diplomski rad se bavi i procesom odlučivanja. Za dugoročnu pouzdanost kvalitete podataka u poslovanju i poslovnom odlučivanju...

Paginacija